Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

W Poznaniu na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Tematyka obrad:

1. Protokół z ostatniego spotkania. Odczytano i przyjęto protokół ze spotkania KM w Dychowie-1.03.2016

2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego spotkania. Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania (negocjacje płacowe, posiedzenie komisji ds. Zdroiska, kontrola PIP, powstanie związku Synergia, obrady Komisji Krajowej, praca zespołu ds. ubezpieczeń, zebranie Rady Krajowej Sekcji Energetyków).

3.Sprawy płacowe. Podsumowano negocjacje płacowe w spółkach grupy Enea. Duża część wynegocjowanych podwyżek płac zasadniczych ma charakter uznaniowy. Część uznaniowa ma być przeznaczona na wyrównywanie dysproporcji płacowych w grupach zawodowych i indywidualne podwyżki dla osób, którym zwiększono zakresy obowiązków. Istnieją poważne obawy, że kwoty uznaniowe nie zostaną przeznaczone na te cele.  

4.Sytuacja w Enea Centrum. Mimo wielokrotnych obietnic sytuacja w spółce Enea Centrum nie ulega poprawie. Nie działające nowe programy informatyczne generują nadgodziny, które są ukrywane. Wydłużane są wszystkie procedury, klienci wyżywają się na Pracownikach BOK-ów. Prezydium ma podjąć adekwatne kroki w celu zakończenia tej patologii.

5.Aneks do porozumienia z Sierakowa w związku z planowaną zmianą struktury organizacyjnej Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. i Oddziału Dystrybucji Poznań (zmiana granic Posterunku Energetycznego Nowy Tomyśl i PE Międzychód). Zarząd Operatora upiera się żeby w tej sprawie zawrzeć krótkie porozumienie zamiast aneksu. Komisja podtrzymała swoją uchwałę z Dychowa- upoważniła Prezydium do podpisania Aneksu nr 1 do porozumienia z 29.06.2007 z Sierakowa uzgadniającą zmianę struktury organizacyjnej Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. i Oddziału Dystrybucji Poznań.

6.Działalność socjalna. Przyjęte od dwóch lat zasady wspólnej działalności socjalnej burzą wcześniej przejęte zasady, przez lata dopracowywane w poszczególnych obszarach działalności. Narzucanie z góry na co mają być przeznaczone środki z funduszu socjalnego powoduje zamieszanie i niezadowolenie. Nowy plan działalności socjalnej spowodował też możliwość różnej interpretacji dotyczącej wypłaty świadczenia tak zwanej „gruszy”. Jednostronna interpretacja administratora wspólnej działalności socjalnej doprowadziła do  pozbawienia należnych świadczeń Pracowników , którzy przeszli na emerytury w okresie styczeń-marzec 2016 r. Prezydium ma podjąć działania w celu wyeliminowania tych nieprawidłowości.

7.Szczepienia ochronne. Przyjęte w grupie procedury powodują duże opóźnienia w decyzyjności. Już teraz należy rozpocząć procedury związane ze sczepieniami ochronnymi, które powinny odbywać się wiosną i jesienią.

Pismo do Enea S.A. w/s sytuacji w Enea Centrum

Pismo KM w/s WDS

Wcześniejsze zebrania MK


Wiadomość tą wyświetlono 2435 razy.