Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

W Fojutowie odbył się Zjazd Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Obrady rozpoczęły się od wspólnej Mszy Świętej w intencji Energetyków odprawionej przez ks. Wiesława Skibę proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Wierzchucinku.

Gość Zjazdu Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyków Roman Rutkowski przedstawił aktualne problemy z jakimi boryka się branża elektroenergetyczna, oraz najpilniejsze tematy do załatwienia: wstrzymanie programów restrukturyzacyjnych powodujących likwidację dobrych miejsc pracy i zastępowanie ich umowami śmieciowymi, reaktywacja dialogu trójstronnego w branży, wiek emerytalny, zmiany w ustawie o związkach zawodowych i ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kelnerzy w zarządach.

Pozostała tematyka zjazdu:

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej (KM) za okres od 21 marca 2014 r. (ostanie zebranie delegatów).

2.Spawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną . Komisja pozytywnie oceniła pracę KM.

3.Sprawozdanie Rady Duszpasterstwa Energetyków „Nazaret”.

4.Informacja z prac Komisji Krajowej.

5. Dyskusja nad sprawozdaniami. Oceniono działania związku przy powstawaniu CUW, likwidacji PE, łączeniu Dyspozycji Ruchu. Podjęte działania  w tym pikieta, okupacja, i strajk ostrzegawczy  nie do końca zabezpieczyły interesy pracownicze w działaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych przez poprzednie zarządy. Łamanie prawa pracy skutkowało pogorszeniem warunków pracy i płacy, oraz sprawami w Sądach.

6. Inne tematy poruszone na zjeździe . Porozumienie ze Zdroiska, zapisy ZUZP wymagają  aktualizacji bądź interpretacji stron układu, umowy śmieciowe, szykanowanie pracowników, ocena organizacji procesów obsługi klienta- chaos korporacyjny, likwidacja kolejnych BOK-ów, plany wyniesienia telefonicznej obsługi klienta do podmiotów zewnętrznych, pismo do Jarosława Kaczyńskiego, przekazanie odpisu z zysków na ZFŚS. Większość z tych tematów znalazła swoje odzwierciedlenie w stanowiskach przyjętych przez Delegatów. Wniosek po dyskusji o problemach grupy Enea: -od nowych zarządów oczekujemy powrotu do konstruktywnego dialogu.

 

6 stanowisk przyjętych na Zjeździe

Ostatni WZD

 

Więcej zdjęć

Posiedzenia KM

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2782 razy.