Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 194

Prezes Enea Operator Operator Artur Różycki zaprosił „wąskie grono” działaczy związkowych na rozmowy płacowe. Z „szerszym gronem” tj. umocowanymi delegacjami poszczególnych Organizacji Związkowych podczas ostatnich kilku spotkań płacowych nawet nie raczył się spotkać ,delegując na te spotkania Dyr. Jeziornego. Po raz kolejny d...

W Baranowie  strona społeczna spotkała się z Dyrektor Personalną w Enea Centrum Panią Aliną Dembińską. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami spotkanie dotyczyło  konsultacji , będących jeszcze w fazie projektów  planów Zarządu  Enea Centrum, dotyczących działalności spółki oraz porządkujących wiele spraw. Przedstawiciele ...

6.12.29012 W Operatorze Mikołaja nie będzie ?
Dodano: 6 Grudzień 2012r. 16:05

W Poznaniu doszło do kolejnej tury rozmów w sprawie ustalenia zasad wypłaty środków finansowych  będących w dyspozycji zarządu Operatora. Niestety strona pracodawcy kolejny raz przedstawiła swoją propozycję wspólnego traktowania rozmów na tematy płacowe i propozycji protokółu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w...

5.12.2012 Mediacje w Operatorze ?
Dodano: 6 Grudzień 2012r. 07:59

Prof. Kloc mediator z  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej po wielu próbach namówił wreszcie zarząd Operatora do spotkania się z nim.  Po spotkaniu z pracodawcą  mediator  poinformował nas, że Zarząd nie mając do tego żadnych podstaw prawnych dalej  nie uznaje sporów zbiorowych w Operatorze . Strona związkowa ( przedsta...

3.12.2012 Pismo w/s dezinformacji w Operatorze.
Dodano: 3 Grudzień 2012r. 22:51

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność  Enea w związku z nasiloną akcją dezinformacyjną  zarządu  skierowała pismo do Pracowników Enea Operator. Dokument próbuje podsumować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Operatorze oraz demaskuje  półprawdy, przekłamania  i kłamstwa pracodawcy w Operatorze. Chcesz pozna...

Kierownictwo oraz współpracownicy z Posterunku Energetycznego Strzelce Krajeńskie  pożegnali Krzysztofa Piątka  , który skorzystał  z oferty zarządu Operatora  i zdecydował się odejść   z firmy w ramach Pakietu Dobrowolnych Odejść 2012 .  Podczas pożegnalnego spotkania  były: wspomnienia ,życzenia oraz sympat...

30 listopad 2012 był ostatnim dniem pracy w  energetyce Dyrektora Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.  Henryka Szałka. Dyrektor  funkcję  tą pełnił od 1992 r. chociaż nazewnictwo w międzyczasie się zmieniało. Podczas tych 20 lat pełnił też funkcję  Prezesa  Zakładu Energetycznego Gorzów S.A. oraz członka Zarządu Enea S.A...

W Poznaniu spotkali się strony dialogu społecznego by rozmawiać o najpilniejszych sprawach w Operatorze: 1. Sprawy płacowe . Strona pracodawcy powtórzyła swoją propozycję podziału rezerwy powstałej z pełnego wykorzystania funduszu wynagrodzeń oraz dodatkowych środków zwiększających fundusz wynagrodzeń. Po raz kolejny podstawioną nas pod ści...

29.11.2012 Krzysztof Zamasz nowym prezesem Enei
Dodano: 30 Listopad 2012r. 07:28

Krzysztof Zamasz, wiceprezes Tauronu ds. handlowych, został wybrany na prezesa Enei - poinformowała oficjalnie spółka, potwierdzając wcześniejsze nieoficjalne doniesienia Polskiej Agencji Prasowej, która powoływała się na źródło zbliżone do Enei.   "Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie powołania z dniem 1 stycznia...

W Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się Członkowie Gorzowskiej Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność. Tematyka obrad KP: 1.Protokół z posiedzenia KP z 16.X.2012 .Członkowie KP wysłuchali a następnie przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia Komisji w Rejonie Dystrybucji Gorzów Wlkp. 2.Przyjęcia człon...

26.11.2012 W Enea S.A. o systemie premiowania.
Dodano: 27 Listopad 2012r. 09:48

W Poznaniu przedstawiciele strony społecznej spotkali się z Dyr. Justyną Tomczyk oraz przedstawicielami firmy Keystone Consulting. W spotkaniu uczestniczył również Doradca Zarządu Enea S.A. Bogdan Klepas. Głównym tematem spotkania było zapoznanie strony społecznej z wynikami prac komitetu sterującego oraz koordynatora projektu dotyczącego systemu premioweg...

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu miał zostać odczytany  wyrok  w rozprawie Apelacyjnej przeciwko Enea S.A. Apelacja została wniesiona z powództwa pracowników ENEA  , dotyczy zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu pracy w Enea Operator Sp. z o.o. do stażu akcyjnego uprawniającego do określonej liczby akcji Enea S.A.  Sędzia K. Zaliw...

W Pieczyskach obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S" ENEA wraz z Komisją Podzkładową  Oddziału Dystrybucji  Bydgoszcz. Przed rozpoczęciem obrad członkowie KM i KP uczestniczyli we Mszy Św. w intencji zmarłych kol. przewodniczących NSZZ "S" OD Bydgoszcz Waldemara Delerta i Bernarda Paszkiewicza. Po mszy wszyscy udali się na  cmen...

Mszą Św. w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kielcach rozpoczął się  XXVI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Po Mszy Św. Delegaci z całego Kraju złożyli  wieńce  i kwaty pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki . Następnie przystąpiono do  realizacj wcześniej przyjetego programu Krajowego Zjazdu Delegat&...

Pełnomocnik Paweł Cierkoński  w imieniu 133 pracowników złożył  apelację od wyroku Sądu Rejonowego W Gorzowie Wlkp. oddalającego powództwo przeciwko Enea S.A. Sprawa dotyczy zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu pracy w Enea Operator Sp. z o.o. do stażu akcyjnego uprawniającego do określonej liczby akcji Enea S.A. Przypominamy ,że &nb...

Strona 2 z 13
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    7    następna »