Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Barlinku na ostatnim w tym roku spotkaniu zebrali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea Gorzów Wlkp.(KPG) W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście :-Duszpasterz Gorzowskich Energetyków Ks. Jarosław Zagozda, członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea (KM) : Krzysztof Nawrocki, Ryszard Gunther, Sylwester Starzyk.

Tematy poruszane podczas zebrania:

1.Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania Komisji. Zebrani wysłuchali protokołu w zebrania KPG 24 października 2023 r z Sulęcina. Po drobnych poprawkach protokół przyjęto.

2.Przyjęcia członków. Od ostatniego zebrania KPG w szeregi Naszej Organizacji przyjęliśmy kolejne 3 osoby.

3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego spotkania. Przewodniczący KPG Krzysztof Gonerski przedstawił najważniejsze tematy jakimi zajmowały się struktury „Solidarności” na różnych szczeblach.( Integracja Obszaru Dystrybucji, Spotkanie „Solidarności” GK Enea, Robocze spotkania z Zarządami GK Enea, Zaduszki Energetyczne,  Zebranie Zarządu Regionu Gorzów, Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Kolejna edycja Naszego Turnieju w Bowlinga, Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w Enea Serwis, Rocznicowe obchody 13 i 16 grudnia 1981 r., Świąteczne spotkania, Pomoc dla Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.)

4.Deputat węglowy- ekwiwalent. Komisja zapoznała się z efektami rozmów z Zarządem Enea S.A. oraz faktów jakie zaistniały w tym temacie w Grupie Kapitałowej Enea. Temat wymagał będzie dalszych negocjacji.

5.Relacja z posiedzenia Komisji Międzyzakładowej w Bydgoszczy. Nasi przedstawiciele w KM zapoznali zebranych w najważniejszymi tematami, którymi zajmowała się Komisja.

6.Sprawy płacowe. Podsumowano efekty negocjacji płacowych w całym 2023 r. oraz ostatnie uzgodnienia dotyczące wypłat nagród na Święta Bożego Narodzenia. Tylko w Operatorze udało się uzgodnić nową tabelę płac zasadniczych na 2024 r.

7.Nadgodziny – podstawa naliczania dodatku. Z naszych analiz  wynika, że w Spółkach GK Enea niewłaściwie jest naliczana podstawa do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Sprawa w toku- podjęliśmy już stosowne działania w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

8.Emerytury pomostowe. K. Gonerski zapoznał członków KPG z przebiegiem rozmów z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Spotkanie takie odbyło się 12 grudnia 2023 r. w siedzibie Zarządu Regionu Gorzów. Od 1 stycznia 2024 r, na mocy porozumień „Solidarności” z Rządem RP w tym roku 7,3 tysiąca pracowników uzyska prawo do skorzystania z emerytur pomostowych. Dyskusja w tym temacie oraz wiele pojawiających się pytań skłoniła nas do decyzji o zorganizowaniu spotkania w przedstawicielami ZUS w świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

9.Sytuacja w Spółkach  Grupy Kapitałowej Enea. Przedstawiciele większości Spółek zasygnalizowali problem związany z brakiem transparentnosci przy wypłacaniu 1 % funduszu nagród. Pracodawcy mimo ciążącego na nich obowiązku nie rozliczenia się ze sposobu wydatkowania tego funduszu. Temat zostanie przedstawiony na spotkaniach z Zarządami Spółek GK Enea. W Enea Centrum kolejny raz zasygnalizowano problem braku opieki prawnej pracowników wzywanych do Sądu w sprawach służbowych. W Operatorze nadal pracownicy są oddelegowywani do świadczenia pracy w Poznaniu (nasze sugestie o innych sposobach pomocy w rozładowaniu zaległych spraw)

10.Wystąpienia zaproszonych gości. Ks. J.Zagozda podziękował za zaproszenie i w krótkim wystąpieniu nawiązał do okresu Świąt Bożego Narodzenia, oraz procesu laicyzacji , który również w Polsce następuje. Podkreślił również rolę „Solidarności” w procesie przeciwstawiania się tym trendom. Członkowie Prezydium KM również podziękowali za zaproszenie, krótko podsumowali najważniejsze działania związku w 2023 r. oraz przedstawili wyzwania jakie przed nami stoją w 2024 r.

11.Sprawy różne- wolne wnioski. -Podniesiono temat związany z potrzebą badań kontrolnych krwi na ewentualność zakażenia boleriozą  dla pracujących na otwartej przestrzeni.-Infolinia w PZU Zdrowie w dalszym ciągu nie zna szczegółów umowy z Eneą. Powoduje to brak dostępu do świadczeń w ramach medycyny pracy oraz utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów. - Komisja Przyjęła dwie uchwały. Jedna wiąże się z podniesieniem urlopowego świadczenia statutowego od stycznia 2024 r, a druga dotyczyła spraw finansowych związanych z nasza działalnością.

W przerwie obrad wszyscy uczestnicy zebrania uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym, które poprowadził Kapelan Gorzowskich Energetyków Ks.J.zagozda. Odczytano Ewangelię Św. Łukasza, przy wtórze kolęd połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia na nowy 2024 r. Był też poczęstunek złożony z potraw wigilijnych.

Członkowie Komisji pamiętali też o okrągłych urodzinach członków Prezydiów KPG i KM. Były drobne upominki oraz tradycyjne STO LAT.

Wcześniejsze zebrania KPG

Zebrania KM NSZZ "S" Enea

Wiecej zdjęć z Naszego FB

Spotkanie opłatkowe 2022 r.

 

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1332 razy.