Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Barlinku na ostatnim w tej kadencji zebraniu spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski. Na ogólną liczę Delegatów-43 w Zjeździe uczestniczyło 31.

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  Tadeusz Lityński, Duszpasterz Gorzowskich Energetyków Ks. Jarosław Zagozda, Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Piotr Nahorski, Członek zarządu Enea Serwis Piotr Bogusławski , Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea Krzysztof Nawrocki.

Minutą ciszy oraz modlitwą uczczono pamięć wszystkich Ludzi Solidarności, którzy zmarli w trakcie obecnej kadencji.

Wprowadzenie sztandaru oraz odśpiewanie Hymnu Solidarności rozpoczęło roboczą część Zjazdu. Po załatwieniu spraw proceduralnych przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu Zjazdu.

Przewodniczący Krzysztof Gonerski w imieniu Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów złożył obszerne sprawozdanie z działalności od ostatniego Zjazdu Delegatów (3.09.2020r.). Przedstawił również najważniejsze wyzwania, przed którymi stanie związek w 2023 r.

Sekretarz-Skarbnik Mariusz Kępiszak krótko przedstawił aktualny stan finansów związku oraz przedstawił dane dotyczące odbytych posiedzeń Komisji oraz podjęte stanowiska i uchwały.

Później odbyła się dyskusja, która dotyczyła najważniejszych tematów zawartych w sprawozdaniu z działalności KPG. Najdłużej dyskutowano w temacie podziału wynegocjowanych kwot podwyżek na pierwsze półrocze 2023 r. oraz transformacji energetycznej związanej z narzucaną nam polityką klimatyczną Unie Europejskiej. Delegatki z Enea Centrum poruszyły temat barków kadrowych w komórkach wsparcia Biur Obsługi Klienta. Braki kadrowe generują konieczność wypłacania tz bonifikat (kar za nieterminowe rozpatrywanie spraw)

Zjazd przyjął dwie uchwały, pierwsza dotyczyła przyjęcia 3 osób w szeregi naszej organizacji, a druga ustaliła wysokość składki dla Członków Koła Emerytów i Rencistów, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 r.

Wystąpienia zaproszonych gości głównie dotyczyły sytuacji geopolitycznej w jakiej znalazła się Polska.

W sprawach różnych Przemysław Kononiuk zapoznał zebranych z założeniami planu zrównoważonego rozwoju.

W przerwie obrad wszyscy uczestnicy Zjazdu spotkali się na spotkaniu opłatkowym, które poprowadzili zaproszenie Kapłani. Odczytano Ewangelię św. Łukasza, przy wtórze kolęd połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia na nowy 2023 r.

Po przerwie kontynuowano dyskusję nad najważniejszymi tematami, które stoją przed związkiem w nowej kadencji : -wybory na kadencję 2023-28 -transformacja energetyczna (umowa społeczna jak w NABE) -negocjacje płacowe (godne podwyżki), -rozwój związku  -niwelowanie dysproporcji płacowych, -standaryzacja i etatyzacja RD i OD ,- aktualizacja zapisów ZUZP,-emerytury stażowe,-pełne odmrożenie odpisu na ZFŚS, -31 sierpnia Dzień Wolności i Solidarności-dzień wolny od pracy.

Delegaci pamiętali też o okrągłych urodzinach Angeliki oraz dwóch Andrzejów, którzy niedługo wybierają się na zasłużoną emeryturę. Były drobne upominki, tradycyjne STO LAT oraz pamiątkowe zdjęcie.

 

Wcześniejsze Zjazdy Delegatów

Zebrania KP Gorzów


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1450 razy.