Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Poznaniu na pierwszym w kadencji 2023-2028 zebraniu  spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Na 44 członków Komisji w zebraniu uczestniczyło 42. W pierwszej części spotkania uczestniczyli również zaproszeni goście- Członkowie Zarządów: Enea S.A. Marcin Pawlicki, Enea Centrum Sebastian Antczak.

Tematyka zebrania:

1. Degradacja majątku socjalnego i nie sieciowego. 14 września 2022 r. wysłaliśmy do Zarządu Enea S.A. pismo w, którym „wyraziliśmy nasze zaniepokojenie w związku z brakiem działań właścicielskich w stosunku do Ośrodków Wczasowo - Rekreacyjnych GK ENEA. Pozostawienie obiektów bez bieżących napraw, przeglądów technicznych doprowadziło do ich dewastacji, co w znacznym stopniu nosi znamiona celowego obniżania wartości majątku socjalnego. Pozostawienie ośrodków „samym sobie" świadczy o braku zrozumienia dla ważności funkcjonowania tego majątku w życiu społeczności pracowników Grupy Enea. Brak decyzji umożliwiającej korzystanie z ośrodków wczasowych prowadzi do ich dewastacji”

W piśmie zwróciliśmy tez uwagę na to, że:  "majątek socjalny był wypracowywany przez kilka pokoleń pracowników energetyki. Przez wiele lat pracownicy zatrudnieni u wszystkich poprzedników prawnych (przed konsolidacją GK ENEA) łożyli środki na wskazany majątek socjalny. Wzywamy, zatem Zarząd Enea S.A. do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie skutecznych mechanizmów mających na celu poprawę wizerunku Firmy oraz podniesienia wartości majątku, którego Enea S.A jest właścicielem”.

Ponieważ do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy odpowiedzi, na nasze wystąpienie, postanowiliśmy zaprosić członka Zarządu Enea S.A. odpowiadającego za tą tematykę. Przybyły na spotkanie Prezes Marcin Pawlicki w krótkim wystąpieniu przedstawił temat ośrodków wypoczynkowych, głównie skupiając się na kosztach związanych z ich utrzymaniem. Wpływy za odpłatność nie pokrywają tych kosztów. Strona związkowa dyskutowała nad takim podejściem do tej tematyki. Większość ośrodków w 2022 r. do sierpnia była zamknięta (podobno były trzymane w rezerwie dla uchodźców z Ukrainy). Jak podkreśliliśmy majątek socjalny nie jest po to by przynosić zyski, tylko umożliwić wypoczynek naszym pracownikom. Prezes Pawlicki nie był w stanie podać konkretnej daty kiedy Nasze Ośrodki będą doprowadzone do stanu, które za pobierze dalszej degradacji. Zadeklarował tylko przeznaczenie środków na bieżące naprawy. Dopiero we wrześniu mamy otrzymać propozycję konkretnych decyzji dotyczących majątku socjalnego. Padały też przykłady zaniechań, które wpływają na utrudnianie korzystanie z ośrodków ( brak aktualnych telefonów do osób zawiadujących ośrodkami).Niektóre ośrodki od lat są zamknięte i niszczeją ( Długie, Niechorze).

Przy okazji wizyty Prezesa podnieśmy jeszcze inne tematy związane z majątkiem nie sieciowym:

-Ośrodek Szkoleniowy w Zdroisku- mimo wcześniejszych zapewnień w dalszym ciągu Enea S.A. nie przekazała go Enea Operatorowi.

-Dewastacja budynków po byłych Posterunkach Energetycznych (PE). W 2014 roku w ramach przeprowadzonej standaryzacji Posterunków Energetycznych likwidacji uległy PE  Trzciel, Myślibórz, Rzepin, Dobiegniew. Enea Operator już 9 lat ponosi koszty związane z opłatami za grunty oraz ogrzewaniem tych pustostanów!!!

-Mieszkania zakładowe- brak dbałości o zasoby będące w posiadaniu Enea S.A. Podaliśmy przykład działań przypominających „czyścicieli kamienic”  znanych z TV, a dotyczących budynku w Bledzewie. Podniesienie czynszu o 400 % doprowadziło do opuszczenia go przez długoletnią naszą pracownicę. Wcześniej odmówiono jej wykupu ponad 100 letniej nieruchomości. Od 3 lat budynek stoi pusty, nie ogrzewany, prawdopodobnie nie nadaje się już do zamieszkania. Bardzo dziwne postępowanie właścicielskie… Na domiar złego po 3 latach Enea SA naliczyła zaległy paskarski czynsz i grożąc sądem i komornikiem zmusiła naszą byłą pracownicę (obecnie emerytkę) do zapłaty ponad 14 tys. zaległego czynszu wraz z odsetkami !!!  

2. Sytuacja w Enea Centrum (EC). Nawiązując do dyskusji na Zjeździe Delegatów dotyczącej bezpieczeństwa pracy w Biurach Obsługi Klienta, przybyły na spotkanie Prezes Sebastian Antczak przedstawił analizę tej tematyki, która zweryfikuje dalszą współpracę z firmami ochroniarskimi oraz zwiększy współpracę z Policją. Niestety w międzyczasie sytuacja w EC uległa znacznemu pogorszeniu. Zamrożenie cen energii dla niektórych naszych odbiorców oraz zamieszanie z tym związane doprowadziło do wielu reklamacji, na które przy obecnym zatrudnieniu nie jesteśmy w stanie odpowiadać. Pracownicy obszaru gorzowskiego EC skierowali dwa pisma w ,których przedstawili swoje problemy i nawał pracy z którą nie są w stanie sobie poradzić. S.Antczak pokreślił, że wiele problemów wynika z braku terminowych odczytów ( za to odpowiada Enea Operator). W celu poradzenia sobie z tą napiętą sytuacją Zarząd EC podjął decyzje o zwiększeniu liczby etatów, oraz płacenia za nadgodziny. Dodatkowo planuje się częściowe otwarcie wcześniej zamkniętych BOK. Działania te powinny w ciągu 3 miesięcy powinny pomóc uporać się z tymi problemami. Temat będziemy dalej monitorować.

3.Ukonstyuowanie się KM (wybory Prezydium KM) W tajnych wyborach na wniosek Przew. KM Krzysztofa Nawrockiego uzupełniono skład Prezydium KM: Zastępcami zostali wybrani: Marek Boiński, Krzysztof Gonerski, Ryszard Gunther, Robert Jusis, Grzegorz Skiba. Sekretarzem-Skarbnikiem został wybrany Sylwester Starzyk.

4. Przyjęcie uchwał umożliwiających funkcjonowanie KM w nowej kadencji. Przyjęto uchwały dotyczące: -głosowania elektronicznego, -upoważnień bankowych, -preliminarza budżetu na 2023r., -sprawozdania finansowego, -upoważnień do podpisywania sprawozdań finansowych, -scedowania uprawnień na Prezydium w/s objęcia swym działaniem Enea Power & Gas Trading, -upoważnieniu Prezydium do podpisania protokołu dodatkowego do Porozumienia o stosowaniu ZUZP w Enea Pomiary (tabela płac zasadniczych na 2023 r.)

5. Umowa społęczna dla energetyki. Powstanie NABE poprzedziło zawarcie umowy społecznej dla przenoszonych spółek. Przewodniczący KP Poznań i KSE Marek Boiński przedstawił stan zaawansowania prac nad zawarciem umowy dla energetyków nie ptrzenoszonych do NABE.

5. Sprawy różne:

- Lista osób chronionych. Komisje Podzakładowe prześlą imienne listy osób do ochrony wynikającej z Ustawy o Związkach Zawodowych.

- Współpraca z Krajowym Stowarzyszeniem Energetyków „NAZARET”. Do koordynowania tej współpracy upoważniono Gerarda Falgowskiego.

Na zakończenie zebrania wszyscy jego uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Wybory na kadencję 2023-2028

Wcześniejsze zebrania KM

14.09.2022 Pismo KM w/s degradacji OW


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2329 razy.