Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

W Fojutowie na Zjeździe Delegatów spotkali przedstawiciele reprezentujący 3471 Członków Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Zjazd miał charakter Sprawozdawczo-Wyborczy, czyli jego celem było podsumowaniem mijającej kadencji oraz wybór władz na nową kadencję 2023-28.

Na ogólną liczbę delegatów 73 w zjeździe uczestniczyło 71. Gośćmi zjazdu byli: Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Jarosław Grzesik, Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność Mieczysław Jurek, członkowie zarządów Enea Operator: Michał Cebula, Enea Serwis Ireneusz Rogowski i Piotr Bogusławski, Enea Centrum-Sebastian Antczak, Enea Pomiary-Aleksander Wilski i Mirosław Jamroży,  oraz członkowie Rady Nadzorczej Enea S.A.-Mariusz Pliszka ( Enea Operator), Mariusz Romańczuk (Lubelski Węgiel Bogdanka), Mariusz Damasiewicz (Enea Wytwarzanie).

Zjazd rozpoczęła Msza Święta. Wprowadzenie Sztandaru Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea i odśpiewanie Hymnu Solidarności rozpoczęło roboczą część Zjazdu. Po przyjęciu programu zjazdu, wyborze osób funkcyjnych oraz  przyjęciu uchwał porządkowych wysłuchano sprawozdania z działalności Komisji Międzyzakładowej (KM) za działalność kadencji 2018-2023 złożonego przez Przewodniczącego KM Krzysztofa Nawrockiego.

 

Następnym punktem zebrania było sprawozdana Skarbnika KM Macieja Wiśniewskiego oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusza Kępiszaka. Krótka dyskusja nad sprawozdaniami poprzedziła wybory władz związku na kadencję 2023-2028.

Od wyboru Szefa NSZZ Solidarność Enea rozpoczęto część wyborczą Zjazdu Delegatów  . W tajnych wyborach Przewodniczącym KM ponownie został wybrany Krzysztof Nawrocki.

Następnie dokonano wyboru 43 osobowej Komisji Międzyzakładowej. Komisja została wybrana w składzie odwzorowującym liczbę mandatów Komisji Podzakładowych wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. W tajnym głosowaniu do KM weszli: Janusz Leszczyński, Jan Linda, Adam Smakulski, Waldemar Szafrański, Grzegorz Wiśniewski i Robert Wojdaszewicz ( KP Bydgoszcz) , Damian Derewońko, Dariusz Gaik, Tomasz Gajek, Eliza Kałasz, Arleta Kopeć i Andrzej Miszczyk (KP Gorzów Wielkopolski) na zdjęciu poniżej.

Tomasz Adamski, Karolina Borowczak, Jarosław Cyprian, Łukasz Duszak, Łukasz Imielski, Agnieszka Leśniewicz, Janusz Miszczak, Tomasz Nejman, Ryszard Nieć, Łukasz Perlik, Andrzej Płócienniczak, Jacek Probański, Zbigniew Stamirowski, Sylwester Starzyk (KP Poznań), Arkadiusz Białobrodzki, Jacek Bielicki, Bartłomiej Hartliński, Piotr Kotarski, Paweł Rogala, Dariusz Szymczak, Krzysztof Witkowski (KP Sczecin) Jarosław Alejun, Daniel Barczewski, Andrzej Łokietek, Mariusz Mikołajczak i Dariusz Podgórski (KP Zielona Góra). Skład Komisji uzupełnił Przewodniczący KM Nawrocki Krzysztof oraz Przewodniczący Komisji Podzakładowych NSZZ Solidarność Enea : Bydgoszcz-Skiba Grzegorz , Gorzów Wielkopolski -Gonerski Krzysztof, Poznań-Boiński Marek, Zielona Góra-Jusis Robert, Szczecin-Ryszard Gunther.

Ukonstytuowanie się KM nastąpi na pierwszym w nowej kadencji zebraniu Komisji, które odbędzie się 24 marca 2023 r. w Poznaniu.

Wybrano także 6 osobową Komisję Rewizyjną (KR): Sławomir Cybertowicz (KP Poznań), Jarosław Kowalczyk (KP Zielona Góra), Tomasz Król (KP Gorzów Wielkopolski.), Marcin Milewski (KP Szczecin) i Wojciech Szopiński (KP Bydgoszcz). KR ukonstytuowała się i wybrała na Przewodniczącego KR Marcina Milewskiego.

W przerwach pomiędzy poszczególnymi wyborami głos zabierali zaproszeni goście, którzy gratulowali wybranym nowym władzom Związku oraz życzyli sprostania wyzwaniom związanym z transformacją energetyki. Przekazano też delegatom czym aktualnie zajmują się władze krajowe Związku. Goście odpowiadali na pytania zadawane przez Delegatów.

Zjazd przez aklamację przyjął Protest przeciwko szykanowaniu Św. Jana Pawła II oraz Apel o udzielenie pomocy walczącej z agresją Rosji Ukrainie.

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:- Pracowniczy Program Emerytalny, -Emerytury Stażowe,-Degradacja ośrodków wczasowych, -Bezpieczeństwo pracy w Biurach Obsługi Klienta, Wybory Społecznych Inspektorów Pracy.

Odprowadzenie Sztandaru Związku i odśpiewanie Hymnu Solidarności zakończyło Zjazd.   

Wszystkim wybranym SERDECZNIE GRATULUJEMY.

Wybory kadencja 2018-2023

Wcześniejsze Zjazdy Delegatów MOZ ENEA


 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2135 razy.