Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

 

W Barlinku spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. by dokonać wyboru władz związku na kadencję 2023-2028. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Enea Operatora Marek Rusakiewicz, Członek Zarządu Enea Serwis Piotr Bogusławski,-  Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Adam Noculak ,Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność Waldemar Rusakiewicz, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska w Enea Operatorze Adam Tokarski.

Zjazd rozpoczęło wprowadzenie Naszego Sztandaru oraz odśpiewanie Hymnu Solidarności. Zebrani minutą ciszy i krótką modlitwą uczcili wszystkich „Ludzi Solidarności”, którzy zmarli w minionej kadencji. Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego.

Po wybraniu osób funkcyjnych zjazdu i przyjęciu uchwał porządkowych, Delegaci wysłuchali obszernego sprawozdania za działalność w kadencji 2018-2023 złożonego przez Krzysztofa Gonerskiego. Kończąc je Przewodniczący Komisji podziękował  wszystkim , którzy czynnie uczestniczyli i uczestniczą w pracach Naszej Organizacji, oraz reprezentują ją na zewnątrz. Delegatkom i Delegatom życzył dobrych wyborów. Liczył też na to, że do władz związku będą kandydowały Osoby Którym się chce… Praca związkowa to niejednokrotnie służba 24 godziny na dobę, czasami kosztem rodziny.

Następnie wysłuchano  protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej  przedstawionego przez Konrada Kanię. Krótka dyskusja nad sprawozdaniami poprzedziła udzielenie absolutorium Komisji Podzakładowej za działalność w kadencji 2018-2023.

Następnie przystąpiono  do wyboru Władz  Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. na nową kadencję.

W tajnych wyborach wybrano:

- Na funkcję Przewodniczącego Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G) ponownie wybrano Krzysztofa Gonerskiego.

-16 osób, które wraz z Przewodniczącym weszły do Komisji Podzakładowej :- Tomasz Gajek, Mariusz Kępiszak, Arleta Kopeć, Zbigniew Mińczuk, Dariusz Trepanowski, Kamil Zawół, Marcin Ciszak, Dariusz Gaik, Aleksandra Ekchard, Ewa Leszkiewicz, Przemysław Borkowski, Emil Morcinek, Rafał Frieske, Ewa Michniewicz, Cezary Stachowiak, Jarosław Soniewski. Skład Komisji uzupełnili Przewodniczący Komisji Wydziałowych: Andrzej Miszczyk, Tomasz Król, Eliza Kałasz, Robert Czaiński, Marcin Borkowski, Damian Derewońko, Agnieszka Wiarus-Sabeł, Grażyna Zych.

 

-3 osobową Komisję Rewizyjną, która po ukonstytuowaniu przedstawia się następująco: Przewodnicząca Angelika Arciszewska, Członkowie Joanna Szczepaniak, Przemysław Kononiuk.

 12 Delegatów na Zjazd Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak, Dariusz Gaik, Tomasz Król, Tomasz Gajek, Zbigniew Mińczuk, Arleta Kopeć, Eliza Kałasz, Damian Derewońko, Andrzej Miszczyk, Dariusz Kowal, Dariusz Łochiński. Na listę rezerwową wybrano Marcina Borowskiego.

-10 Delegatów na Zjazd Delegatów Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak, Tomasz Król, Dariusz Gaik, Tomasz Gajek,  Arleta Kopeć, Zbigniew Mińczuk, Andrzej Miszczyk, Ewa Leszkiewicz, Przemysław Borowski.

2 Delegatów na Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak.

Zaproszeni goście, wykorzystując przerwy na liczenie głosów, wielokrotnie zabierali głos i w swoich wystąpieniach podnosili tematykę  najważniejszych wyzwań jakie stoją przed energetyką, a które związane są z planami jej transformacji. Wszyscy zebrani mogli też zapoznać się z prezentacją dotyczącą naszej działalności w minionej kadencji.

Delegaci stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęli 4 osoby (liczba członków Naszej Organizacji wzrosła do 551 członków). Zjazd przyjął też uchwałę podtrzymującą nasze członkostwo w Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność. Delegaci dyskutowali też nad najważniejszymi wyzwaniami jakie stoją przed nami w nowej kadencji:  -transformacja energetyczna (umowa społeczna dla energetyków) -negocjacje płacowe (godne podwyżki na drugie półrocze 2023 r.), -rozwój związku, -niwelowanie dysproporcji płacowych, -standaryzacja i etatyzacja Rejonów i Oddziałów Dystrybucji, - aktualizacja zapisów Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, -emerytury stażowe, -pełne odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, -31 sierpnia Dzień Wolności i Solidarności (dzień wolny od pracy).-Pracowniczy Program Emerytalny (współpraca w Allianz).

 

Po zakończeniu Zjazdu odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie KP G. Na wniosek K. Gonerskiego Członkowie KP G w tajnym głosowaniu zaakceptowali skład Prezydium  KP G w składzie: Przewodniczący -Krzysztof Gonerski, Zastępcy Przewodniczącego- Dariusz Gaik i Tomasz Król, Tomasz Gajek, Sekretarz-Skarbnik-Mariusz Kępiszak.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy sprostania wyzwaniom jakie stoją przed związkiem w kadencji 2023-2028.

Wybory kadencja 2018-2023

Wcześniejsze Zjazdy Delegatów

Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych Zjazdów

Zebrania KP G


Wiadomość tą wyświetlono 2135 razy.