Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 27 Wrzesień 2023r.
Drukuj

W Barlinku spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. by dokonać wyboru władz związku na kadencję 2018-2022. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:- Duszpasterz Gorzowskiej Solidarności ks. Andrzej Szkudlarek, -Członek Zarządu Enea Serwis wybrany przez Załogę Piotr Bogusławski,- Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność Waldemar Rusakiewicz- przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej oraz Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Szczecin-Krzysztof Nawrocki.

Zjazd rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Solidarności oraz uczczenie minutą ciszy wszystkich „Ludzi Solidarności”, którzy odeszli do Pana w minionej kadencji. Ks. A. Szkudlarek skierował do zebranych Słowo Boże, i życzył owocnych obrad oraz roztropnych wyborów.  Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego.

Po wybraniu osób funkcyjnych zjazdu i przyjęciu uchwał porządkowych, Delegaci wysłuchali obszernego sprawozdania za działalność w kadencji 2014-2018 złożonego przez Krzysztofa Gonerskiego. Następnie wysłuchano sprawozdania finansowego złożonego przez Mariusza Kępiszaka, oraz protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej  przedstawionego przez Annę Molkę. Krótka dyskusja nad sprawozdaniami poprzedziła udzielenie absolutorium Komisji Podzakładowej za działalność w kadencji 2014-2018.

Następnie przystąpiono  do wyboru Władz  Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. na nową kadencję.

W tajnych wyborach wybrano:

- Na funkcję Przewodniczącego Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G) ponownie wybrano Krzysztofa Gonerskiego.

-24 osoby, które wraz z Przewodniczącym weszły do KPG:- Przemysław Kononiuk, Tomasz Król, Damian Derewońko, Marcin Borkowski, Agnieszka Wiarus-Sabeł, Robert Czaiński, Andrzej Miszczyk, Grażyna Zych, Marcin Ciszak, Dariusz Gaik, Tomasz Gajek, Mieczysław Garus, Angelika Gonera, Mariusz Kepiszak, Andrzej Komarzński, Arleta Kopeć-Belowska, Roman Kubiak, Ewa Leszkiewicz, Dariusz Łochiński, Ewa Michniewicz, Zbigniew Mińczuk, Andrzej Pietrzak, Dariusz Rusin, Krzysztof Ruszczak.

-3 osobową Komisję Rewizyjną, która po ukonstytuowaniu przedstawia się następująco: Przewodnicząca Anna Molka, Członkowie  Konrad Kania i Krystian Józefczyk.

 12 Delegatów na Zjazd Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea: Marcin Borkowski, Damian Derewońko, Dariusz Gaik, Mieczysław Garus, Krzysztof Gonerski, Rafał Gruza, Mariusz Kepiszak, Tomasz Król, Przemysław Kononiuk, Dariusz Łochiński, Andrzej Miszczyk, Jarosław Soniewski.

10 Delegatów na Zjazd Delegatów Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność: Zbigniew Mińczuk, Dariusz Łochiński, Tomasz Król, Dariusz Gaik, Mieczysław Garus, Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak, Arleta Kopeć-Belowska, Przemysław Kononiuk, Andrzej Miszczyk.

2 Delegatów na Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak.

Zaproszeni goście, wykorzystując przerwy na liczenie głosów, wielokrotnie zabierali głos w temacie najważniejszych spraw jakimi powinien zajmować się związek w nowej kadencji.

Po zakończeniu wyborów zebrani rozpatrzyli następujące tematy:

-Zapomogi losowe- 3 Osobom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej udzieliliśmy zapomóg losowych.

-Przejęcia członków- stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęto 4 Osoby.

-Pomnik ks. Witolda Andrzejewskiego. Podjęliśmy decyzję o finansowym wsparciu inicjatywy budowy zmarłego w 2015 r. Kapelana Gorzowskiej Solidarności.

Po zakończeniu Zjazdu odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie KP G. Na wniosek K. Gonerskiego Członkowie KP G w tajnym głosowaniu zaakceptowali skład Prezydium  KP G w składzie: Przewodniczący -Krzysztof Gonerski, Zastępcy Przewodniczącego- Dariusz Gaik i Tomasz Król, Sekretarz-Skarbnik-Mariusz Kępiszak. Stosowną uchwałą wskazano osoby, którym powierzone będą etaty związkowe przysługujące Naszej Organizacji w kadencji 2018-2022.

Wybory kadencja 2014-2018

Wcześniejsze zjazdy Delegatów

Więcej zdjęć

 


Wiadomość tą wyświetlono 3634 razy.