Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

Sytuacja w branży energetycznej mimo szczytu pandemii zmusiła członków Rady Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność (R KSE) do spotkania się , i podjęcia działań mających na celu ochronę miejsc pracy w sektorze. Przedstawiciele energetyków z całego kraju spotkali się w Nowej Soli.

Tematyka obrad:

1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego spotkania.

2.Sprawozdanie z działalności prezydium KSE.

3.Sytuacja w Grupach Energetycznych (GE). Przedstawiciele wszystkich GE i zaplecza zdali relację z napiętej sytuacji w tych Spółkach. Stwierdzono wiele przypadków łamania wewnątrzzakładowego prawa pracy.  W większości  grup doszło do przekształcenia w  struktur NSZZ Solidarność w Komitety Protestacyjno-Strajkowe. Trwają procedury wchodzenia w spory zbiorowe. Pretekstem do łamania prawa przez pracodawców jest planowana transformacja energetyki oraz pandemia koronawirusa. Od władz KSE struktury NSZZ Solidarność oczekują skutecznych działań w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Członkowie Rady stosowną uchwałą Przekształcili się w Komitet Protestacyjno Strajkowy. Do 20 października 2020 r. wszystkie Komisje wchodzące w skład KSE mają przekształcić się w Komitety Protestacyjno-Strajkowe. Rada KSE będzie koordynowała wszystkie działania mające na celu ochronę miejsc pracy w energetyce. Do 12 października zostaną oflagowane obiekty energetyczne.

4.Relacja z posiedzenia Zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej.

5.Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP). Przygotowany przez stronę społeczną projekt PUZP został przekazany stronie pracodawców.

6. Rozporządzenie BHP w/s pracy przy urządzeniach energetycznych. Uzgodniona treść dokumentu została zmieniona przez stronę pracodawców. Trwają prace nad aktualizacją rozporządzenia.

7.Współpraca z poszczególnymi Sekcjami w Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność (KSGiE).  Niestety współpraca ta pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli nie ulegnie ona poprawie, możliwe jest wyjście energetyków z KSGIE.

8.Doradztwo prawne. Strona internetowa. Przedstawiono koszty ponoszone przez KSE na te działalności.

9.Składki członkowskie na KSE. Skarbnik przedstawił  ściągalność składek.

10.Uchwały i stanowiska. Rada podjęła jedną uchwałę o  przekształcenie się w Komitet Protestacyjno-Strajkowy, oraz dwa stanowiska :- powołanie zespołu ds. transformacji energetyki, -sytuacji w Energa, -kierowane do rządu RP w/s transformacji energetyki, -kierowane do Głównego Inspektora Pracy w/s wypadków w energetyce.

Uchwała KSE Komitet -Protestacyjno Strajkowy

Stanowisko prezydium KK ws transformacji

Stanowisko prezydium KK apel do rządu

Pogotowie Strajkowe KSGiE

Porozumienie z górnikami

PGE redukcja zatrudnienia o 20 %

Wcześniejsze posiedzenia Rady KSE


 


Wiadomość tą wyświetlono 2074 razy.