Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj
7.10.2020 PDO w PGE- redukcja zatrudnienia o 20 %.
Dodano: 7 Październik 2020r. 22:10

28 września 2020 r. PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła Program Dobrowolnych Odejść dla pracowników zatrudnionych w centrum korporacyjnym Grupy Kapitałowej.

Spółka przypomina, że od wielu miesięcy w ramach Grupy Kapitałowej PGE były prowadzone analizy danych finansowych, prognoz i trendów w branży energetycznej oraz - szerzej - w polskiej i europejskiej gospodarce. Jednocześnie PGE zaznacza, że przed Grupą Kapitałową stoją wyzwania związane z transformacją energetyczną w kierunku nisko- i zeroemisyjnym, wymagające ogromnych nakładów finansowych, z czym wiąże się konieczność poprawy efektywności w funkcjonowaniu spółki PGE oraz całej Grupy.

PGE podkreśla, że zrealizowała już wiele działań optymalizacyjnych. Uporządkowana została struktura organizacyjna spółki PGE i nadzór nad pozostałymi spółkami z Grupy Kapitałowej. Podjęto decyzję o zamknięciu projektów i programów o łącznej wartości ponad miliarda złotych, co pozwala skoncentrować aktywność PGE na jej podstawowej działalności i kluczowych działaniach przynoszących zyski. O połowę zmniejszono zaangażowanie PGE w projekty sponsorskie.

"Kolejnym podjętym krokiem wpisującym się w te działania jest optymalizacja zatrudnienia w centrum korporacyjnym Grupy Kapitałowej, w spółce PGE S.A. i ogłoszenie Programu Dobrowolnych Odejść " czytamy w komunikacie.

Program Dobrowolnych Odejść został uruchomiony po podpisaniu porozumienia przez przedstawicieli pracowników i pracodawcy po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. PGE podkreśla, że odbywać się on będzie według przejrzystych zasad, uwzględniając cele organizacji oraz interes pracowników.

Z informacji spółki wynika, że Program Dobrowolnych Odejść zawiera świadczenia, które otrzymają pracownicy po przystąpieniu do Programu, w tym, uzależnione od stażu pracy, odprawy pieniężne i odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

"Jako odpowiedzialny pracodawca, spółka PGE S.A., zaoferowała odchodzącym pracownikom Program Wsparcia Zawodowego, który został zaprojektowany w taki sposób, by wielowymiarowo pomóc pracownikowi zdefiniować na nowo swoje cele, przeanalizować własne predyspozycje, rozwinąć posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz zbudować kompetencje niezbędne przy poszukiwaniu pracy. Program Wsparcia Zawodowego uwzględnia także sytuację tych pracowników, którzy w ciągu najbliższych 4 lat osiągną wiek emerytalny" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie PGE zapowiada, że uwzględniając kondycję spółki, jeżeli Program Dobrowolnych Odejść nie doprowadzi do oczekiwanego zmniejszenia zatrudnienia o ok. 20 proc., w spółce przeprowadzony zostanie proces Zwolnień Grupowych na podstawie Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących Pracowników (Dz. U. z 2018 r., poz. 1969). Proces Zwolnień Grupowych będzie trwał od 2 listopada 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. Ewentualna druga tura Zwolnień Grupowych przewidziana jest w okresie marzec-kwiecień 2021 r.

Ponadto PGE informuje, że również pozostałe spółki z Grupy PGE zostały zobowiązane do optymalizacji i racjonalizacji działań i skoncentrowaniu się na zadaniach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością. Program Dobrowolnych Odejść przeprowadzony został także w spółce PGE Systemy, zajmującej się świadczeniem usług teleinformatycznych dla spółek Grupy PGE.

Żródło-CIRE.PL

 

 

 

 


 


Wiadomość tą wyświetlono 2541 razy.