Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Starych Jabłonkach k. Olsztyna odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). Po załatwieniu spraw proceduralnych odczytano i przyjęto protokół z ostatniej Rady KSE w Krasnobrodzie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KSE złożyła sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonej kontroli za 2018 r.
Pozostałe tematy  poruszane podczas obrad KSE:
1.Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, którego zapisy wchodzą w życie od 26 marca 2020 r.,
2. Sytuacja w poszczególnych Grupach Energetycznych z uwzględnieniem: -rozliczenia funduszu płac za 2019 r. oraz zaawansowania negocjacji płacowych na 2020 r., - prac nad aktualizacją Ponadzakładowego i Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, - zmianami strukturalnymi w Grupach.
3. Relacja z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność: - tworzenie Makro Regionów – połączenie kilku regionów pilotażowo, - Castorama – protest przeciwko zwolnieniu działaczy związkowych, - obchody 40-lecia Solidarności w Warszawie,- 100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II, - możliwość tworzenia organizacji w służbach mundurowych.
4. Posiedzenie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność:- relacja ze Szczytu klimatycznego COP25 w Hiszpanii,- spór płacowy w PGE,- Polityka zgodności,- rocznica pacyfikacji w Kopalni Wujek.                   5.Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. branży energetycznej: - nowelizacja Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,- Związek pracodawców,- prace nad nowelizacją Ustawy o prawie energetycznym, w tym art. 54.
Omówiono także politykę energetyczną w odniesieniu do funkcjonowania GE. Następnie przyjęto Preliminarz na 2020 r. Przedstawiono skład zespołu ze strony KSE ds. negocjacji Ponadzakładowego Układu Pracy. Ponadto przeanalizowano ankiety ze stanami ilościowymi członków. Posiedzenie zakończono przyjęciem treści pisma skierowanego do Ministra Aktywów Państwowych z listą spraw wymagającą pilnych działań.

Wcześniejsze posiedzenia Rady

Zdjęcia KSE

 

 

 

 

 

 

 


 


Wiadomość tą wyświetlono 2410 razy.