Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj
3.06.2020 Porozumienie płacowe w Enea Centrum
Dodano: 3 Czerwiec 2020r. 16:05

W Poznaniu po dwu i pół miesięcznej przerwie zarząd i strona społeczna ponownie przystąpiły do negocjacji płacowych w sprawie podwyżek płac w Enea Centrum w 2020r. Spotkanie odbyło się w formie stacjonarnej i wideokonferencji.

Na wstępie zarząd przypomniał działania jakie zostały wdrożone po ogłoszeniu pandemii koronawirusa by chronić Pracowników a jednocześnie umożliwić funkcjonowanie Sp. w możliwie jak największym zakresie biznesowym. Obecnie powoli następuje odmrażanie wprowadzonych restrykcji . Zostały otwarte BOK-i -czywiście z zachowaniem wszystkich zaleceń sanepidu. Pracownicy BOK z własnej inicjatywy uczestniczyli w tworzeniu swoich bezpiecznych miejsc pracy. Cześć pracowników powoli powraca ze zdalnej pracy do swoich biur, które również muszą spełniać zalecenia sanepidu, przede wszystkim należy zachować odległości stanowisk pracy, co na ten moment ogranicza ilość mogących powrócić do pracy stacjonarnej Pracowników. Zdalnie pracuje jeszcze ok. 70% załogi , i nie można jeszcze określić kiedy będzie możliwość powrotu pozostałych pracowników z pracy zdalnej. Zarząd przyznaje , że  jest zadowolony z postawy i zaangażowania pracowników w tak nietypowych okolicznościach w jakich przyszło nam pracować. Nawet  spadła znacznie absencja .

Po tak optymistycznym wstępie strony przystąpiły do negocjacji wysokości przyrostu płac zasadniczych w Sp. w 2020r. Poprzednie dwa spotkania nie przyniosły rozstrzygnięć , więc do trzech razy sztuka. Zarząd zaproponował by w pierwszej kolejności uzgodnić procentowy przydział kwoty obligatoryjnej i kwoty uznaniowej na przeszeregowania. Strona społeczna odrzuciła taki sposób, uzgodnień podtrzymując wysokość parametrów przyrostu płac z ostatniego spotkania. W trakcie dalszych negocjacji i rozważaniu  przez strony różnych wariantów kwotowych i odbyciu trzech przerw technicznych udało się stronom dojść do konsensusu negocjacyjnego. Uzgodniona podwyżka płacy zasadniczej podzielona jest na dwa składniki: część obligatoryjną i uznaniową- podlegającą ocenie przełożonych . Przeszeregowania nastąpią od m-ca czerwca (wypłata w lipcu). Do 19 czerwca 2020 r. zostanie wypłacona jednorazowa premia będąca spłatą braku podwyżek  za m-c maj. We wrześniu o ile pozwoli na to sytuacja finansowa Spółki, strony ponownie będą negocjować kolejną kwotę uznaniową. W tym temacie zostało spisane stosowne porozumienie  płacowe ( Szczegóły zawartego porozumienia do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność).

W sprawach różnych zarząd poruszył kwestię kontynuacji pracy zdalnej w kontekście zapisów  Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).

 Zarząd argumentuje , że docierają do nich informację od Pracowników , którzy byli by chętni prowadzić taki styl pracy stale lub rotacyjnie. Są też sygnały , że cześć Pracowników jak najszybciej chce powrotu do pracy stacjonarnej. Strona społeczna potwierdza takie sygnały bo do niej również docierają. Związki nie są przeciwne takiemu rozwiązaniu z tym ,że zapisy w ZUZP musiałyby gwarantować Pracownikom pełną ochronę praw pracowniczych oraz przepisów BHP i polegać na pełnej dobrowolności wyboru przez Pracownika sposobu wykonywania pracy. Zarząd zasygnalizował , że w tym temacie zorganizuje spotkania z Pracownikami chętnymi i niezdecydowanymi  w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z nowym systemem pracy. Wspólnie ze stroną społeczną i prawnikami zostaną przygotowane i uzgodnione stosowne zapisy obejmujące ten rodzaj pracy w ZUZP.

Strona społeczna również poniosła kwestię obecnych kosztów Pracowników pracujących zdalnie na sprzęcie  służbowym , ale korzystających ze swoich prywatnych łączy internetowych , prywatnych telefonów komórkowych . Zarząd tej kwestii nie rozważał , ponadto sygnały od Pracowników o takich kosztach nie docierały do zarządu. Jeżeli są Pracownicy , którzy takie koszty ponieśli i ponoszą to powinni temat zgłosić drogą służbową- sprawy te będą załatwiane indywidualnie.

Strona społeczna poruszyła kwestię braku odpowiedzi pisemnej na zgłoszone w lutym skargi Pracowników BOK-ów.  Zarząd uważa , że na poprzednich dwóch  spotkania sprawy te były poruszone i wyjaśnione. Ale skoro strona społeczna domaga się tych wyjaśnień na piśmie to je otrzyma.

Wcześniejsze negocjacje w Enea Centrum

Spotkanie ws sytuacji w BOK-ach