Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

W Poznaniu po dwutygodniowej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest zawarcie porozumienia płacowego na 2020 r. w Enea Centrum. Przybyły na spotkanie prezes Dariusz Szymczak przypomniał zebranym o propozycjach, które padły podczas ostatnich negocjacji. Następnie  powtórzył propozycję z ostatniego spotkania… Kolejno składane propozycje nie zbliżyły strony do zawarcia porozumienia. Strona społeczna rozumiejąc „pełną niezależność” zarządu wynikającą z Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwarunkowania korporacyjne Enea Centrum zgodziła się kontynuować negocjacje 17 lutego 2020 r. (jutro odbędą się negocjacje płacowe w Enea S.A.)

Korzystając z obecności strony związkowej pracodawca poprosił o podpisanie zmian do Regulaminu Pracy. Do przesłanego projektu zmian  Regulaminu Pracy nie wpłynęły żadne uwagi. Strony podpisały powyższy dokument.

Drugim bardzo ważnym tematem zaplanowanym w tym dniu była SYTUACJA W BIURACH OBSŁUGI KLIENTA.

Po opuszczeniu przez zarząd spotkania na salę przybyli:-Dyr. Departamentu Bezpośredniej Obsługi Klienta Tomasz Czech Dyr. Pionu Obsługi Klientów – Katarzyna Wyzujak. Temat został wywołany pismem Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM)oraz pismem Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP).  

Reagując na zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2  Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea 5 marca 2020 r. zwróciła się do zarządu Enea Centrum o minimalizację tych zagrożeń poprzez zabudowę  w Biurach Obsługi Klientach na stanowiskach bezpośredniej obsługi klienta szyb oddzielających Naszych Pracowników od Klientów. Przegrody te naszym zdaniem miały  zminimalizować ryzyko zarażenia się wirusem, a dodatkowo ograniczyć coraz częstsze przypadki rękoczynów nerwowych klientów.

Poinformowano nas, że odpowiedź na pismo KM została dzisiaj wysłana. Z jej treści dowiedzieliśmy się, że „Księga Tożsamości Marki Grupy Enea nie przewiduje możliwości stawiania barier fizycznych pomiędzy Pracownikami bezpośredniej obsługi a naszymi Klientami”. W piśmie poinformowano nas również, że Spółka kontaktowała się z SANEPIDEM i uzyskała informację, że szczególny nacisk należy położyć na mycie rąk w ciepłej wodzie z mydłem…Całość pisma dostępna poniżej.

Poinformowano nas też o działaniach jakie podjęto w związku z koronawirusem:-Wprowadzono jednorazowe długopisy (klient po podpisaniu dokumentu zabiera go)-Poinformowano pracowników o zasadach jakie powinni zachować przy bezpośredniej obsłudze Klienta. -Firmy sprzątające zostały zobowiązane do dezynfekcji biurek -Wstawiono w biurach oczyszczacze powietrza z filtrami Hepa.

Przełożeni z BOK-ów poinformowali, że podobno przeciwko grodzeniu się od Klientów są sami Pracownicy BOK-ów. (BOK Zielona Góra). Jeżeli jest inaczej prosimy o zgłaszanie tego faktu koordynatorom.

Następnie strona pracodawcy ustosunkowała się do 14 uwag zawartych w piśmie KP z dnia 18 Lutego 2020 r. Wiele z tych wyjaśnień zawiera dane wrażliwe Spółki, dlatego ze zrozumiałych względów nie będziemy się o nich rozpisywać. Osoby zainteresowane odsyłamy do siedzib NSZZ Solidarność.

Przedstawiciele MZZP wręczyli na spotkaniu kolejne pismo zawierające 25 uwag, które spisali Pracownicy BOK-ów.

Oprócz złożonych na spotkaniu wyjaśnień, strona pracodawcy została zobligowania do udzielenie pisemnych odpowiedzi na uwagi przedstawione w w/w wystąpieniach.

Liczymy, że sygnalizowane przez nas problemy pozwolą poprawić sytuację Pracowników BOK-ów.

Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

Wcześniesze spotkania w EC

Pismo KM NSZZ "S" Enea -bezpieczeństwo pracy w BOK

Odpowiedź na pismo KM


Wiadomość tą wyświetlono 5353 razy.