Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 01 Październik 2023r.
Drukuj

Koniec roku sprzyja podsumowaniom, dlatego zgodnie z wieloletnią tradycją Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. spotykają się i rozliczają Komisję Podzakładową NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.  (KPG)z działalności w danym roku. Tegoroczny Zjazd Delegatów odbył się w Barlinku.  Gośćmi Zjazdu byli: Kapelan Gorzowskiej Solidarności-  ks. Andrzej Szkudlarek, Duszpasterz Gorzowskich Energetyków –ks. Jarosław Zagozda, Vice prezes Enea Operatora- Michał Cebula, Członek zarządu Enea Serwis -Piotr Bogusławski, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM)-Krzysztof Nawrocki, Sekretarz KM -Maciej Wiśniewski, Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp-Edward Bułkowski, Dyrektor Rejonów Dystrybucji Dębno i Sulęcin-Mariusz Łukowski.

Wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie Hymnu Solidarności oraz powołanie komisji zjazdowych rozpoczęły obrady w Barlinku. Zebrani minutą ciszy oraz krótką modlitwą uczcili wszystkich Ludzi Solidarności, którzy w tym roku zakończyli swą ziemską pielgrzymkę… Wspomniano tych najbardziej zasłużonych dla NSZZ Solidarność: Jan Olszewski, Marek Michalczyk, Karol Modzelewski, Kornel Morawiecki, Mieczysław Pluciński

Następnie przewodniczący Krzysztof Gonerski w imieniu KP G złożył obszerne sprawozdanie z działalności od ostatniego Zjazdu Delegatów (28.12.2018r.). Skarbnik KPG Mariusz Kępiszak  przedstawił aktualny stan finansów związku. Członek Komisji Rewizyjnej Konrad Kania zapoznał zebranych z protokołem z przeprowadzonej kontroli KPG.  Później odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami.  Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium KPG za działalność w latach 2018-2019.

Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach podsumowali mijający rok, oraz złożyli zebranym, a za ich pośrednictwem wszystkim Pracownikom życzenia Noworoczne. Kapelan Gorzowskiej Solidarności-  ks. Andrzej Szkudlarek przekazał pozdrowienia od Naszego byłego Duszpasterza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, który dziękował za zaproszenie, niestety nie mógł osobiście uczestniczyć w naszym spotkaniu. Ks. Andrzej przedstawił najważniejsze historyczne wydarzenia, oraz te ,których okrągłe rocznice będziemy wspólnie obchodzić w 2020 r. : -Stulecie urodzin Papieża Polaka, Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego, - Koronacji Obrazu Matki Bożej Paradyskiej. Dodatkowo w 2020 roku obchodzić będziemy 40 rocznicę powstania NSZZ Solidarność oraz 100 lecie Cudu nad Wisłą. Ks. J. Zagozda  pozdrowił wszystkich zebranych oraz skomentował nagonkę medialną na Polski Kościół, która skutkuje profanacją wielu świątyń, w tym również w naszej Diecezji.

 Delegaci zadali gościom wiele pytań, na które w większości otrzymywali wiążące odpowiedzi. Pytania nie tylko do gości dotyczyły między innymi: -standaryzacji i etatyzacji Rejonów i Oddziałów Dystrybucji, -procesów rekrutacyjnych, -Regulaminu Pracy (godzin pracy Posterunków Energetycznych),-Wspólnej Działalności Socjalnej (karty podarunkowe dla dzieci-doładowanie dopiero po świętach), -przyszłości Ośrodka Szkoleniowego w Zdroisku, -obiektów po Posterunku Energetycznym w Dobiegniewie, -warsztatów do drobnej naprawy samochodów służbowych, -Wyborów Społecznych Inspektorów Pracy, -zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (dodatek stażowy już po roku pracy, większy ryczałt za pełnienie pogotowia domowego), uprawnień rentowych, -pogorszeniu świadczeń medycznych po podpisaniu umowy z PZU (wskazana renegocjacja), -przyszłości Enea Logistyki, -szkoleń specjalistycznych, -dysproporcji płacowych, -decyzji Urzędu Regulacji Energetyki (Gorzów Wlkp. -jedyne wielkie miasto w Operatorze).

Podczas Zjazdu dyskutowano nad najważniejszymi tematami do załatwienia w 2020 r, oraz strategią związku na rozpoczęte już negocjacje placowe.

Na zakończenie Zjazdu przyjęto dwie uchwały, pierwsza dotyczyła przyjęcia 3 osób w szeregi naszej organizacji, a druga udzielenia zapomogi losowej członkowi naszej organizacji. Przyjęto również następujące stanowisko:

Stanowisko nr 1 Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.  

Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej  NSZZ Solidarność Enea Gorzów apeluje do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność oraz Wszystkich Ludzi Solidarności o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu ustanowienia Dnia Wolności i Solidarności dniem wolnym od pracy.

Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm RP 27 lipca 2005 r.

W roku 2020 przypada 40 rocznica wydarzeń z sierpnia 1980 roku, które uruchomiły proces zmian  w Polsce i Europie. Jest to też właściwy moment żeby Święto Wolności i Solidarności było dniem wolnym od pracy.

W temacie tym wypowiedział się już w 2006 roku Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność:

UCHWAŁA NR 6 XX KZD
ws. Dnia Solidarności i Wolności

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" zobowiązuje Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" do rozpoczęcia działań zmierzających do podjęcia inicjatywy ustawodawczej polegającej na wprowadzeniu do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1295) artykułu o treści:

"Art. (...) Dzień 31 sierpnia jest dniem wolnym od pracy".

Ustanowienie dnia 31 sierpnia dniem wolnym od pracy jeszcze bardziej wpisałoby wydarzenia sprzed 26 lat w pamięć rodaków.

W przerwie obrad wszyscy uczestnicy Zjazdu spotkali się na spotkaniu opłatkowym, które poprowadzili ks. Andrzej Szkudlarek oraz ks. Jarosław Zagozda. Odczytano Ewangelię św. Łukasza, przy wtórze kolęd połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia na nowy 2020 r.

Wcześniejsze Zjazdy Delegatów

Zebrania KPG

 


Wiadomość tą wyświetlono 3029 razy.