Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

W nowej świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G). Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 13 listopada 2019 r. Zasłużonego Działacza Naszej Organizacji Mieczysława Plucińskiego.

Tematyka obrad KPG:

1-Protokół z ostatniego spotkania. Po przeczytaniu i głosowaniu przyjęto protokół  z 10 września 2019 r. ze Zdroiska

2-Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęto kolejną osobę.

3-Sprawozdanie z działalności. Przew. KPG Krzysztof Gonerski zdał relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od 10 września 2019 r.

4-Nowa tabela płac zasadniczych w Enea Centrum (EC). Przedstawiono efekty prac zespołu powołanego do wynegocjowania nowej tabeli płac zasadniczych w EC. Zespół zakończył pracę. Uzgodniono zasady budowy nowej tabeli płac zasadniczych. Wszystkie uzgodnienia z tym związane znalazły się w protokole dodatkowym do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Enea S.A. (ZUZP) i podlegać jeszcze będą stosownym uzgodnieniom przez strony ZUZP Enea S.A.

5-Relacja ze Zjazdu Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Uczestnicy zjazdu przedstawili tematykę oraz problemy, które zostały zasygnalizowanie na zjeździe. Przedstawiono też stanowisko przyjęte przez Delegatów.

6.Grupowe ubezpieczenie z firmą PZU po przejściu na emeryturę. Sekretarz KPG Mariusz Kępiszak doprecyzował informacje jakie były przedstawiane na ostatnim zebraniu KPG.

7. Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele Komisji z Enea Operator, Enea Centrum, Enea Logistyka przedstawili najważniejsze problemy z jakimi borykają się w tych Spółkach. Enea Centrum- W BOK-ach dochodzi do fizycznych ataków na Pracowników przez nerwowych klientów. Standardy BOK-ów umożliwiają takie ataki (brak odgrodzenia od klientów). Ochrona nie reaguje na takie przypadki, twierdząc, że jest wynajęta do ochrony obiektów, a nie Pracowników. Za pracę w nadgodzinach przełożeni nie chcą płacić i zmuszają pracowników do wypisywania wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych. Enea Logistyka. Pracownicy dalej nie wiedzą jaka jest przyszłość tej Spółki. Pojawiają się informacje o powołaniu Spółki Enea Operatora -Enea Logistyka. Na pisma w tym temacie zarząd Enea Logistyka nie odpowiada. Temat do rozpatrzenia w ramach Komisji Międzyzakładowej.

8.Wybory Społecznych Inspektorów Pracy (SIP). Przedstawiono Uzgodniony Regulamin Wyborów SIP. Dyskutowano o wyborach SIP w  Centrali i Rejonach Dystrybucji oraz Enea Serwis, Enea Logistyka i Enea Centrum.

9.Sprawy różne. Udzielono jednej zapomogi losowej Członkowi Naszej Organizacji. -Turniej Bowlinga  (7.12.2019) zachęcamy do udziału w tej imprezie. -Zjazd Delegatów Naszej Organizacji ( uzgodniono nowy termin Zjazdu 27-28.12.2019 r. w Barlinku). Paczka Świąteczna- zgodnie z wieloletnią tradycją ufundujemy paczkę dla Wielodzietnej Rodziny Naszego Pracownika. -Wycieczki powyżej 5 dni. W związku z napływającymi ofertami wypoczynku w 2020 r. przypomniano zasady jakie obowiązują w tym roku w Obszarze Gorzowskim Wspólnej Działalności Socjalnej. Jakość odzieży roboczej. Kolejny raz temat wraca pod obrady KPG. Poprosimy o interwencję SIP.-Zaduszki Energetyczne 18.11.2019 r. (zapraszamy wszystkich na wspolną modlitwę w intencji zmarłych Energetyków).

Po zebraniu KPG członkowie Prezydium spotkali się z Załogą Rejonu Dystrybucji Gorzów. Tematy zgłoszone podczas spotkania: -Dyżury Domowe (godziny ich pełnienia, braki kadrowe do pełnego obsadzenia dyżurów uwzględniając przerwy na odpoczynek), -Tablety na wyposażeniu Elektromonterów(brak odpowiedniego oprogramowania, komunikaty nieczytelne, brak dostępu do internetu). -Dysproporcje płacowe, -Przestaliśmy być atrakcyjnym pracodawcom (brak chętnych do pracy-szczególnie na stanowiskach Elektromonterów), -Przestarzały tabor samochodowy, -Zła jakość ubrań roboczych,-PE Gorzów jako Wielkomiejski nie ma 3 zmiany. Wiele tematów pokazało, że droga służbowa nie działa. Podjęta zostanie próba zorganizowania spotkania Pracowników RD Gorzów  w Dyrektorami: Oddziału Dystrybucji Gorzów i Rejonu Dystrybucji Gorzów.

Wcześniejsze zebrania KPG

Spotkanie z Dyrektorami 25.11.2019


Wiadomość tą wyświetlono 2691 razy.