Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

W Barlinku na Zjeździe Sprawozdawczym spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

 

Gośćmi Zjazdu byli: Duszpasterz Gorzowskich Energetyków –ks. Jarosław Zagozda, Prezes Enea Operatora- Andrzej Kojro, Członek zarządu Enea Serwis -Piotr Bogusławski Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność –Waldemar Rusakiewicz, Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność –Marek Boiński, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea Krzysztof Nawrocki,

Wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie Hymnu Solidarności oraz powołanie komisji zjazdowych rozpoczęły obrady w Barlinku.  

Prezes A. Kojro podziękował za zaproszenie i w krótkim wystąpieniu zapoznała zebranych z aktualną sytuacją w największej Spółce w Grupie Kapitałowej Enea.  Delegaci nie tylko z Operatora zadawali wiele pytań, na które w większości otrzymywali wiążące odpowiedzi. P. Bogusławski skupił się na pytaniach od Delegatów.

Ks. J. Zagozda również podziękował za zaproszenie, skierował słowo Boże do Delegatów, oraz skomentował nagonkę medialną na Polski Kościół.

Przewodniczący różnych struktur NSZZ Solidarność przedstawili aktualną sytuację w tych podmiotach, oraz najważniejsze tematy jakimi będzie się zajmował związek w 2019 r.

Przewodniczący Krzysztof Gonerski w imieniu Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów (KP G) złożył obszerne sprawozdanie z działalności od ostatniego Wyborczego Zjazdu Delegatów (20.02.2018r.). Skarbnik KPG Mariusz Kępiszak krótko przedstawił aktualny stan finansów związku. Później odbyła się dyskusja, która dotyczyła najważniejszych tematów zawartych w sprawozdaniu z działalności KPG. Najdłużej dyskutowano w temacie nowej umowy społecznej, oraz oczekiwań z nią związanych. Inne ważne tematy poruszane na zjeździe: -aktualizacja zapisów Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy (ZUZP) oraz porozumień o stosowaniu ZUZP, -wspólna działalność socjalna, -karty rabatowe dla członków NSZZ Solidarność, -sanatorium w Inowrocławiu, -emerytury pomostowe, -wykaz stanowisk  upoważniający do skorzystania z emerytur pomostowych, -oczekiwania oraz strategia związku dotycząca negocjacji płacowych w 2019 r.-dysproporcje płacowe na tych samych stanowiskach.

Podczas Zjazdu dyskutowano nad najważniejszymi tematami do załatwienia w 2019 r, oraz strategią związku.

Na zakończenie Zjazdu przyjęto dwie uchwały, pierwsza dotyczyła przyjęcia 3 osób w szeregi naszej organizacji, a druga udzielenia zapomogi losowej udzielonej Członkowi związku

W przerwie obrad wszyscy uczestnicy Zjazdu spotkali się na spotkaniu opłatkowym, które poprowadził ks. Jarosław Zagozda. Odczytano Ewangelię św. Łukasza, przy wtórze kolęd połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia na nowy 2019 r.

Wcześniejsze Zjazdy Delegatów

Zebrania KP G

Więcej zdjeć


Wiadomość tą wyświetlono 4957 razy.