Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 01 Październik 2023r.
Drukuj

Tradycja świątecznych spotkań w Enea Operatorze przyjęła się, dlatego już kolejny rok zarząd Operatora odwiedza poszczególne Oddziały Dystrybucji (OD)i spotyka się z załogą na otwartych zebraniach. Tegoroczne spotkanie w OD Gorzów  odbyło się w Hotelu "Mieszko" w Gorzowie Wlkp. Zarząd reprezentowali prezes Andrzej Kojro, v-ce prezesi Marek Szymankiewicz i Michał Cebula (opiekun Naszego Oddziału w zarządzie). Obowiązki gospodarza spotkania pełnił dyrektor OD Gorzów Edward Bułkowski.  Z zaproszonych gości obecni byli: ks. Jarosław Zagozda- Duszpasterz Gorzowskich Energetyków , Czesław Szablewski –Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret”, Dyrektor  HR- Katarzyna Jarzębińska. Dyrektor Departamentu Zarządzania Ruchem -Bogumiła Strzelecka .

Poszczególni członkowie zarządu podsumowali najważniejsze wydarzenia roku 2019 oraz przedstawili wyzwania jakie stoją przed Operatorem w 2020 r. Wszyscy podkreślili bardzo dobre wyniki osiąganie przez OD Gorzów i chwalili nas za dużą aktywność i utrzymywanie wysokich standardów jakościowych. Podkreślono, że OD Gorzów w wielu aspektach może być dobrym przykładem dla innych OD i o tą „perełkę” trzeba dbać by dalej świeciła przykładem dla innych.  Oczywiście nie zabrakło też życzeń świąteczno-noworocznych.

Po wystąpieniach przedstawicieli pracodawcy, każdy mógł się do nich odnieść i zabrać głos. Z prawa tego skorzystał przewodniczący NSZZ Solidarność Enea Gorzów Krzysztof Gonerski w imieniu całej Załogi podziękował za dobre oceny Naszej pracy, oraz  za życzenia. Do ważnych wydarzeń mijającego roku zaliczył również podpisanie w kwietniu 2019 r. (po blisko dwóch latach negocjacji) nowej umowy społecznej, która gwarantuje wysokie standardy pracy w całej Grupie Kapitałowej Enea. Odnosząc się do „perełki” będącej przykładem dla innych, przypomniał fakt , że całkiem niedawno były plany likwidacji OD Gorzów. Determinacja NSZZ Solidarność udaremniła te zamiary. Wspomniał też o dysproporcjach płacowych w Operatorze. Większość Koleżanek i Kolegów w OD Gorzów zarabia mniej od swoich odpowiedników w innych OD zatrudnionych na takich samych stanowiskach. Walka z tą patologią powinna być jednym z celów dla stron dialogu społecznego w Operatorze na 2020 r. Na zakończenie złożył również życzenia dla wszystkich obecnych na spotkaniu.

Oficjalną część spotkania zakończyło wystąpienie Naszego Duszpasterza ks. Jarosława Zagozdy, który zadbał o odpowiednią oprawę duchową, i zaprosił wszystkich do skorzystania z naszej Polskiej Tradycji- połamania się opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Zebrani oczywiście skorzystali z tego zaproszenia. O odpowiednią oprawę spotkania zadbał zespól muzyczny z Krzeszyc. Zebrani w wielu przypadkach dołączyli się do zespołu i wspólnie odśpiewaliśmy kolędy.  Gospodarze zadbali też o poczęstunek złożony z potraw wigilijnych. Uczestnicy spotkania mogli też sprawdzić swoje zdolności plastyczne i wykonać ozdoby świąteczne z przygotowanych przez organizatorów materiałów.

Duża frekwencja potwierdza słuszność organizowania tego typu spotkań.

Inne spotkania w EO

Wcześniesze spotkania świąteczne

Rada Miasta Gorzów ws planów likwidacji ODG

Plany likwidacji OD Gorzów -interpelacja poselska

Prezydent Gorzowa o planach likwidacji

Wizyta u Wojewody


Wiadomość tą wyświetlono 4029 razy.