Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

Prezentacja przedstawiona  przez K. Gonerskiego podczas Rady Miasta Gorzów Wlkp w dniu  24.04.2013 r. oraz wizyta Przewodniczącego R M Jerzego Sobolewskiego i  Radnego Roberta Surowca w siedzibie  Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 7.05.2013 r.  zaskutkowały   przyjęciem  oficjalnego stanowiska w sprawie planów likwidacji Lubuskiej Energetyki.

29 maja 2013  RM zwróciła się do  Zarządu ENEA Operator Spółka z o.o. z prośbą o ponowne rozważenie proponowanych zmian organizacyjnych spółki uwzględniając zarówno czynniki ekonomiczne gospodarki energetycznej, jak i społeczne regionu województwa lubuskiego.

 

Pełna Treść Stanowiska Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Rada Miasta z dużym zaniepokojeniem odbiera sygnały o projektowanych zmianach organizacyjnych Spółki ENEA S.A. zawartych w dokumencie Strategii Rozwoju Spółki na lata 2012-2020. Restrukturyzacja istniejącej od 2003 roku Grupy Energetycznej ENEA poprzez przyłączenie Oddziału Dystrybucji w Gorzowie Wlkp. do Oddziału w Szczecinie i włączenie Oddziału Dystrybucji Zielona Góra do Poznania oznacza w praktyce likwidację lubuskiej energetyki, a w konsekwencji pogłębienie problemów społecznych i gospodarczych regionu. Realne zagrożenie likwidacji kolejnych miejsc pracy w Gorzowie spowoduje dalszy wzrost bezrobocia oraz wzrost kosztów społecznych ponoszonych przez wszystkich gorzowian. Warto przypomnieć, iż na mocy porozumienia zawartego w czerwcu 2007r. w Sierakowie ENEA S.A. i Spółka ENEA Operator Sp. z o.o. zobowiązały się do prowadzenia działalności gospodarczej opartej na terytorialnym podziale obszaru działania ENEA S.A. , a w szczególności zachowania w obecnym kształcie Oddziałów Dystrybucji. Obecne działania Zarządu Spółki zmierzające do wdrożenia założeń w/w Strategii ewidentnie naruszają przyjęte wcześniej zobowiązania. Rada Miasta rozumiejąc potrzeby wprowadzania zmian w gospodarce energetycznej kraju stoi na stanowisku, że procesy restrukturyzacyjne nie mogą odbywać się kosztem naruszania praw pracowniczych spółki i pogłębienia recesji gospodarczej regionu, dlatego też zwraca się do Zarządu ENEA Operator Spółka z o.o. z prośbą o ponowne rozważenie proponowanych zmian organizacyjnych spółki uwzględniając zarówno czynniki ekonomiczne gospodarki energetycznej, jak i społeczne regionu województwa lubuskiego.

Za Radę Miasta Gorzowa Wlkp. Jerzy Sobolewski

Odpowiedź Operatora

Więcej na ten temat.

Zwijają nam energetykę

Plagiat MSP


Wiadomość tą wyświetlono 2764 razy.