Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie zespołu do spraw aktualizacji tabeli płac zasadniczych w Enea Centrum (obowiązującą tabelą jest ta z 2012 r.!!!).Na wstępie Pani dyrektor Anna Kowalik przypomniała materiał wcześniej prezentowany, i poprosiła o ustosunkowanie się do niego przez stronę społeczną. Strona społeczna negatywnie oceniła propozycję pracodawcy- ręcznego sterowania poszczególnych kategorii zaszeregowania, a tym samym odejście od zasad budowy tabeli zawartych z Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.  Wywiązała się dyskusja podczas której padało wiele argumentów strony pracodawcy np. dopasowanie do uwarunkowań rynkowych (wycena rynku), odstępstwa od tabeli kadry kierowniczej występujące w Enea S.A. Strona społeczna podkreśliła, że odstępstwa od tabeli są patologią, i powoływanie się na ten argument jest chore. Po przerwie strona związkowa przedstawiła wspólną propozycję przyjęcia obowiązującej od sierpnia 2019 r. tabeli płac zasadniczych z Enea Operatora, z możliwością dopasowania do nazewnictwa występującego w Enea Centrum. Ponieważ jest to nowa propozycja, strona pracodawcy ustosunkuje się do niej  i prześle odpowiedź na tą propozycję. Po zebraniu opinii w tym temacie na początku września 2019 r. zorganizowane zostanie spotkanie zespołu.

Inne spotkania w Enea Centrum

Wcześniejsze spotkania zespołu.

 


Wiadomość tą wyświetlono 3805 razy.