Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

W Poznaniu z inicjatywy strony społecznej ponownie doszło do spotkania zespołu, którego celem jest uzgodnienie nowej tabeli płac zasadniczych w Enea Centrum (EC). Obowiązująca tabela z 2012 r. nie pasuje do obecnej rzeczywistości w Spółce. Strona pracodawcy przygotowała propozycję nowej tabeli nieznacznie obniżającą maksymalne wynagrodzenia dla kadry kierowniczej z kategorii zaszeregowania 0 i 1. Bazą tabeli są ustalenia wcześniejszego zespołu z 2017 r. Zebranych zapoznano z propozycją protokołu dodatkowego do ZUZP sankcjonujące zaproponowane poprawki dotyczące tabeli płac zasadniczych oraz kilka innych kwestii.

Strona społeczna poprosiła o przesłanie przedstawionego materiału rozszerzonego o  analizę, ile osób z poszczególnych kategorii dostałoby podwyżki związane z dopasowania do nowej kategorii -koszty wprowadzenia takiej tabeli. Strona społeczna po otrzymaniu w/w materiału i przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji wypowie się na ten temat.

Oprócz tego głównego tematu rozmawiano również o :

1. Ekwiwalencie za herbatę, ręcznik i mydło (dotychczas wydawanego w naturze). Strona społeczna kolejny raz z dezaprobatą wypowiedziała się na temat celowości szkoleń ostatnio organizowanych przez EC. Właśnie na tych szkoleniach do rangi najważniejszego problemu z jakim boryka się  Spółka urasta kwestia przydziałowego ręcznika, który zdaniem prezesa EC „nadaje się tylko do mycia samochodu”… Nawiązując do korespondencji dotyczącej tego tematu strona społeczna podkreśliła, że w/w świadczenia to nie żadna paczka socjalna tylko obowiązek pracodawcy wynikający z zakładowego prawa pracy, czyli ZUZP. Propozycje pracodawcy ekwiwalentu za w/w świadczenia w postaci: 10 zł do płacy zasadniczej lub 16 zł na indywidualny miesięczny fundusz premiowy jest obecnie konsultowana z Pracownikami. Ze strony społecznej padła jeszcze jedna propozycja stałego miesięcznego dodatku, który co roku byłby waloryzowany.

2. Regulaminie premiowania. Strona społeczna poprosiła o uzasadnienie przesłanego projektu regulaminu premiowania Pracowników EC. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w tym temacie zostanie zorganizowane osobne spotkanie. Krótko przedstawiono nam też, że regulamin ma zastąpić wcześniej organizowane konkursy.

Wcześniejsze spotkania w Enea Centrum.


Wiadomość tą wyświetlono 3558 razy.