Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

W Enea Centrum (EC) doszło do kolejnego spotkania z mediatorem w ramach toczącego się sporu płacowego. (jedyna Spółka z GK Enea w, której doszło do takiego etapu sporu). W mediacji  uczestniczyli  v-ce prezesi Józef Aleszczyk i Dariusz Szymczak. Rozpoczynając spotkanie mediator Olaf Wiśniewski zrelacjonował spotkanie jakie dwie godziny wcześniej odbył z zarządem EC.  Następnie przystąpiono do negocjacji, których celem było zawarcie porozumienia płacowego na 2019 r.

Po trudnych negocjacjach w obecności mediatora  strony porozumiały się i ustaliły politykę płacową na 2019r.

Po wielu zwrotach akcji w których pracodawca trzymał Pracowników tej spółki w niepewności, zawarto kompromis niełatwy dla strony społecznej, na poziomie 300 zł. średnio na etat od miesiąca sierpnia do płacy zasadniczej oraz wypłatę jednorazową 1000zł. (płatną najpóźniej do końca sierpnia).

Diabeł jednak tkwi w szczegółach, i tak  kwotę podwyżki płacy zasadniczej podzielono na część obligatoryjną - 280 zł. i część „motywacyjną” w/w 20 zł. do dyspozycji bezpośrednich przełożonych. (proporcjonalnie do liczby etatów w poszczególnych obszarach)  Jednorazowa wypłata 1000 zł również w przeciwieństwie do innych spółek nie będzie płatna od razu a dopiero jak zapisano w porozumieniu do końca sierpnia ( pracodawca uzasadniał to brakiem środków).

Zarząd w trakcie spotkania jako element negocjacji położył na  stole również regulamin premiowania pracowników realizujących sprzedaż w Departamencie Obsługi Klientów. Stwierdziliśmy, że po pierwsze mamy jeszcze uwagi do przedstawionego regulamin a ponadto co już wcześniej sygnowaliśmy stoimy na stanowisku, że powinien on obejmować również pracowników obsługujących obszar dystrybucji jak również pracowników ze zdalnej komunikacji z klientem   (contact center).

Po kilku przerwach strony doszły i w tym aspekcie do porozumienia i ustalono, że do końca sierpnia dojdzie do podpisania aneksu do regulaminu pozwalającego na objęcie pracowników z tych dwóch obszarów regulaminem premiowania. Będzie również modyfikacja zapisów dotyczących obsługi sprzedażowej.

Podpisane porozumienie płacowe kończy spór płacowy wszczęty 29 kwietnia 2019 r.

Jaki wpływ na zakończenie sporu miały kanapki dostarczone na spotkanie przez NSZZ Solidarność ? Czy udaremniły strategię negocjacyjną Zarządu polegającą na podejściu przeciwnika głodem? Nie wiemy, ale faktem jest, że to właśnie spotkanie z kanapkami zakończyło się porozumieniem, którego szczegóły dostępne są w siedzibach NSZZ "Solidarność" i u przewodniczących naszych Komisji Wydziałowych.

Wcześniejsze negocjacje płacowe w EC.

Manifestacja Poznań

Porozumienie płacowe w Enea S.A.

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 5573 razy.