Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Po wakacyjnej przerwie w siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KPG). Na zaproszenie Komisji w obradach uczestniczył Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Enea Operatora Edward Bułkowski.

Tematyka zebrania:

1. Protokół z ostatniego zebrania. Po wysłuchaniu przyjęto protokół z ostatniego zebrania KP (25 czerwiec 2018 r.)

2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto siedem osób.

3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania Komisji.

4.Umowa społeczna. Przedstawiono relację z czterech tur negocjacji. Niestety deklaracje pracodawców o woli zawarcia porozumienia w tym temacie nie znajdują odzwierciedlenia w faktach. Takie postępowanie zaognia sytuację i idzie w kierunku konfrontacji zamiast dialogu.

5. Dyżur domowy w Enea Operatorze. Na spotkaniach z pracodawcami zwrócono uwagę na problem związany z godzinami pełnienia dyżuru, niskiej kwoty za jego pełnienie oraz braków kadrowych, które uniemożliwiają pełną obsadę dyżurów. Zaognianie sytuacji na linii przełożony-podwładny doprowadza do restrykcyjnego trzymania się godzin pełnienia dyżuru.

6.RODO-ochrona danych osobowych. Członkowie KP podpisali stosowne oświadczenia. Podjęto też uchwały, które realizują obowiązki związku w tym temacie.

 7.Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). Wysłuchano relacji z Nadzwyczajnego Posiedzenia KK jakie odbyło się w Gdańsku 7 sierpnia. W 5 godzinnym spotkaniu uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie Rządu RP. Przedstawiono postulaty związku. 29-30 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie KK na, którym Minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła odpowiedź rządu na postulaty związku.

8.Odprawa emerytalna. Negocjacje związane z ta tematyką doprowadziły do zawarcia protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Enea (ZUZP), który wydłuża okres przejścia na ustawową emeryturę z trzech do sześciu miesięcy (z zachowaniem prawa do odprawy emerytalnej wynikającej z zapisów ZUZP). W spółkach w których zawarto porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea (między innymi w Enea Operator) konieczne jest zawarcie takiego samego protokołu.

9. Porozumienie Zdroisk. 2.07.2018 r. w Poznaniu odbyło się ostatnie posiedzenie zespołu ds. polubownego załatwienia tematu realizacji postanowień Porozumienia ze Zdroiska. Niestety po ponad dwóch latach pracy, nie doszło do uzgodnień, które pozwoliłyby chociaż w części zrealizować w/w Porozumienie. Deklaracje o woli załatwienia tego tematu, pozostały deklaracjami… Po raz kolejny potwierdziło się powiedzenie, że jak się chce załatwić temat, to siada się do stołu i dokonuje stosownych uzgodnień, a jak chce się go rozmydlić to powołuje się kolejne zespoły…

10. Pomnik ks. Witolda Andrzejewskiego. Omówiono stopień zaawansowania prac związanych z budową pomnika. Na koniec września planowane jest uroczyste odsłonięcie pomnika przy Gorzowskiej Katedrze. Zaapelowano o liczny udział w tej uroczystości.

11.Umowa o zakazie konkurencji w Enea Operator. Omówiono temat oraz korespondencję z zarządem Operatora związaną z wątpliwościami dotyczącymi podpisania umowy o treści przygotowanej przez zarząd. Pracownicy mają kilka możliwości: -nie podpisać umowy, podpisać umowę, -podpisać umowę z wykreślonymi kontrowersyjnymi zapisami,- po uzyskaniu zgody pracodawcy na prowadzenie określonej działalności podpisać umowę. Każdy Pracownik sam podejmuje decyzję.

12.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele Enea Operatora, Enea Serwis, Enea Centrum i Enea Logistyka zdali relację z sytuacji panującej w tych podmiotach, oraz problemami jakie u nich występują. W większości tych Spółek zmieniana jest struktura organizacyjna. Poproszono o przesłanie uwag do przesłanych przez pracodawców projektów.

14.Sprawy różne wolne wnioski:  -Udzielono dwóch zapomóg losowych członkom Naszej Organizacji. – Zachęcamy do udziału w imprezach organizowanych przez Związek:- XX Bieg Solidarności (8.09.2018 r.), Turniej o Puchar NSZZ Solidarność w piłce nożnej. (15.09.2018) Szczegóły na naszej stronie- Menu- Organizowane przez nas imprezy.

Tematy poruszone na spotkaniu z dyr. E. Bułkowskim:

-Prawo jazdy -uprawnienia do przewozu materiałów (koszty wymiany związane z upłynięciem terminu ważności dokumentów będą pokrywane prze pracodawcę). -Drobne naprawy samochodów w siedzibach Rejonów Dystrybucji (temat nadal nie załatwiony).- Gospodarka magazynowa (przyszłość magazynów zależy od uzgodnień korporacyjnych).- Wnioski o odznaczenia (od przyszłego roku wrócą sprawdzone zasady-protokoły z komisji Rejonowych).- Umowa o zakazie konkurencji (info w pkt. 11 zebrania). -Dyżury domowe (zamiany pracowników pełniących dyżur muszą uwzględniać dobową i weekendową przerwę na odpoczynek).- AMI –akcja zabudowy szafek koliduje z wykonywaniem swoich podstawowych obowiązków ( w przypadku niewykonania planów nie będą wyciągane konsekwencje), -Praca w nadgodzinach- niektórzy przełożeni nie chcą płacić za nadgodziny, zmuszają do odbierania dnia wolnego ( każdy przełożony sam podejmuje decyzję w tym temacie).- 1 % fundusz nagród (omówiono zasady oraz terminy dostępności tego funduszu). -Braki kadrowe- szczególnie na stanowiskach elektromonterów („rynek pracownika” spowodował to, że przestaliśmy być atrakcyjnym pracodawcą).-Dzień Energetyka-omówiono wnioski na przyszłość po obchodach jakie odbyły się w Mironicach.

Obrady KK

Negocjacje Umowy Społecznej

Porozumienie Zdroisk

Umowa o zakazie konkurencji

Wcześniejsze zebrania KP
Wiadomość tą wyświetlono 1880 razy.