Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Połańcu spotkały się władze NSZZ Solidarność z  Enei, Elektrowni Kozienice, Kopalni Bogdanka, MPEC Białystok i Elektrowni Połaniec.

Przed rozpoczęciem obrad przedstawiciele Elektrowni Połaniec z prezesem Lechem Żakiem na czele zapoznali wszystkich z historią, parametrami technicznymi oraz perspektywami rozwoju nowego nabytku GK Enea (repolonizacja –odkupienie elektrowni od Francuzów nastąpiło w marcu 2017 r.) Z prezesem Żakiem powspominaliśmy stare czasy, kiedy był pierwszym prezesem Enea Operatora.

Po poznaniu zasad funkcjonowania oraz problemów pracowniczych elektrowni, przystąpiliśmy do realizacji, głównego celu naszego pobytu w Połańcu, czyli ustalenia wspólnej strategii Solidarności do końca roku.

Niestety wszyscy zebrani potwierdzili, że „dobra zmiana” nie dotarła do Enea. Fakty, które ostatnio występują można śmiało podciągnąć pod szykanowanie za działalność związkową.

1.Jednogłośnie przyjęto stanowisko w, którym wyraziliśmy głębokie oburzenie faktami, które występują w Enea: -rozwiązanie umowy o pracę z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” MPEC Białystok!!!, -brak działań zmierzających do powrotu pracowników przeniesionych do spółek zewnętrznych w Elektrowni Połaniec, -dyskryminacja ze względu na poglądy polityczne (sympatia do partii PiS) oraz przynależność związkową (do NSZZ „Solidarność”) obserwowaną w Enea S.A.,-prowadzenie pozorowanego dialogu społecznego, -stosowanie polityki faktów dokonanych,- unikanie rozmów na temat nowej Umowy Społecznej w GK Enea, -niekończące się działania audytowe w obszarach związanych z działalnością społeczną i związkową przy jednoczesnym unikaniu kontroli obszarów budzących poważne wątpliwości co do poprawności ich funkcjonowania, -brak działań korygujących funkcjonowanie zapisów Kodeksu Grupy i aktów pochodnych, tym samym tolerowanie rozmycia odpowiedzialności w najważniejszych procesach decyzyjnych w GK Enea oraz stosowanie metod zarządzania niezgodnych z obowiązującym Kodeksem spółek handlowych. Wszystkie sygnalizowane sprawy wymagają dogłębnego wyjaśnienia oraz stanowczych działań, dlatego oprócz zarządów spółek stanowisko do wiadomości przesłaliśmy : Ministrowi Energii, Radzie Nadzorczej Enea S.A., Komisji Krajowej NSZZ Solidarność oraz Sekretariatowi Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

2.Zmiana statutu Enea S.A. Podsumowaliśmy działania zmierzające do zmiany statutu. Stosowną korespondencję otrzymał Krzysztof Tchórzewski. Czekamy na decyzję Ministra Energii.

3.Umowa społeczna na okoliczność konsolidacji z LW Bogdanka i El. Połaniec. Nasze wcześniejsze pisma z 15 maja i 22 czerwca 2017r. nie doprowadziły do rozpoczęcia negocjacji, dlatego złożyliśmy wezwanie do negocjacji nowej umowy społecznej. Zaproponowaliśmy dwa terminy rozpoczęcia negocjacji. Nieprzystąpienie do negocjacji w wyznaczonych terminach spowoduje w podjęcie adekwatnych działań przez Organizacje Związkowe GK Enea.

Stanowisko ws sytuacji w GK Enea.

Wezwanie do podjęcia negocjacji umowy społecznej

Wcześniejsze spotkania.

Repolonizacja Połańca

Zwolnienie S.Grygoruka


Wiadomość tą wyświetlono 3375 razy.