Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Dychowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: -Jakub Kamyk Członek Zarządu Enea Operator oraz Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek. Tematyka obrad KM:

1. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłych związkowców.

2.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KM z 18.11.2015 z Pieczysk.

3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania KM.

4. Polityka płacowa na 2016 w grupie Enea. Podsumowano rozmowy płacowe jakie odbyły się w Spółkach grupy Enea. Ustalono politykę związku w tym zakresie.

5.Działalność socjalna w 2016 r. Omówiono przyjęty plan i preliminarz wspólnej działalności socjalnej.

6. Porozumienie ze Zdroiska –omówiono rozmowy z Zarządem Enea S.A. dotyczące wypłaty świadczenia wynikającego z Porozumienia ze Zdroiska z 2008 r. Pojawiło się światełko w tunelu- powołano zespół do spraw polubownego załatwienia sprawy. Omówiono przewidywany scenariusz przy ewentualnej sprawie sądowej.

7. Wystąpienie K. Grajcarka. Szef Sekretariatu w krótkim wystąpieniu przedstawił najważniejsze tematy związkowe z kraju i sektora  energetycznego.

8.Test na utratę wartości Enea. Zapoznano się z działaniami zarządów, które doprowadziły do utraty wartości naszej firmy.

9.Wybory przedstawiciele Pracowników do władz spółek grupy Enea. Po przedstawieniu kandydatów stosownymi uchwałami desygnowano przedstawicieli NSZZ Solidarność do:- Zarządu Enea Operatora-Jakuba Kamyka,-Rady Nadzorczej Enea Operatora-Tadeusza Dachowskiego, -Rady Nadzorczej Enea Pomiary-Macieja Szczęśniaka.

10.Koszty związkowe. Zapraszanie strony społecznej na rozmowy z zarządami Spółek grupy Enea, a następnie liczenie kosztów delegacji z tym związanych jako kosztów związkowych jest nie do przyjęcia. Prezydium ma doprowadzić do  zmiany tej sytuacji.

11.Luka pokoleniowa. J. Kordus przedstawił założenia projektu, który ma zapobiec utracie elitarnej wiedzy, wraz z odejściem Pracowników na emeryturę.

12. Ukryta restrukturyzacja. Z informacji, które do nas docierają, komitety sterujące utworzone przez poprzednie zarządy, nadal pracują  w tajemnicy przed stroną społeczną. Prezydium ma podjąć interwencję w tej sprawie.

13.Zmiana struktury organizacyjnej Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Oddziału Dystrybucji Poznań.KM stosowną uchwałą  upoważniła Prezydium do podpisania Aneksu nr 1 do porozumienia z 29.06.2007 z Sierakowa uzgadniającą zmianę struktury organizacyjnej Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. i Oddziału Dystrybucji Poznań polegającą na zmianie granic Posterunku Energetycznego Nowy Tomyśl i Posterunku Energetycznego Międzychód.

14.Kontrola Inspekcji Pracy w Enea Centrum (EC). Uczestnicy spotkania z Inspektorami OIP zdali relację ze spotkania jakie odbyło się 3 marca 2016 r. W EC rozpoczęła się kontrola dotycząca tak zwanych „umów śmieciowych”. Krytycznie oceniono wcześniejsze działania OIP w Poznaniu.

15.Koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w grupie Enea (CUW). Prezydium MK wystosuje pismo do Enea S.A. dotyczące analizy kosztów funkcjonowania CUW w grupie Enea. Wszystko wskazuje na to, że koszty te są zdecydowanie większe od tych ponoszonych przez Spółki przed powstaniem CUW.

16.Delegowanie na spotkania w Spółkach grupy Enea. Ujednolicono zasady delegowania na te spotkania.

17. Praca w godzinach nadliczbowych w ramach delegacji. Interpretacja stosowania przez pracodawców łamie zapisy ZUZP i jest wykorzystywana do niepłacenia nadgodzin. Prezydium ma podjąć działania prawne w celu zmiany tej sytuacji.

18.Zjazd Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Ustalono termin i miejsce zjazdu 12-13.04.2016 Fojutowo.


Pismo KM ws CUW

Wcześniejsze zebrania MK

Kontrola OIP

Porozumienie Zdroisk


Wiadomość tą wyświetlono 3123 razy.