Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Baranowie 68 Delegatów reprezentujących 3247 członków NSZZ Solidarność w Enea wybierało władze Międzyzakładowej Organizacji Związkowej na kadencję 2014-2018. Gośćmi Zjazdu Delegatów byli : Ewa Zydorek- Sekretarz Komisji Krajowej , Roman Rutkowski – Przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki, Kazimierz Grajcarek -Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, Bogdan Klepas- Doradca Zarządu ENEA S.A. d/s. Zw. Zaw.

Po wysłuchaniu sprawozdań  złożonych przez Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej  i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami  Delegaci przystąpili do wyboru władz związku. W tajnych wyborach Przewodniczącym  Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ponownie został wybrany Piotr Adamski. Krzysztof Gonerski po ukonstytuowaniu się KM został wybrany zastępcą Przewodniczącego. Do 37 osobowej Komisji Międzyzakładowej weszli: Dariusz Gaik, Tomasz Król, Rafał Błaszczuk, Piotr Bogusławski, Damian Derewońko. Członkiem Komisji Rewizyjnej został Mariusz Kępiszak.

Więcej zdjęć

Obrady plenarne były jasne i jednoznaczne, należy za wszelką cenę zabezpieczyć  interesy pracowników i zapewnić im bezpieczeństwo wykonywania pracy. Tak naprawdę interesowały nas tylko dwa tematy – spory zbiorowe oraz CUW. Podjęliśmy kilka bardzo ważnych uchwał, które jak tylko będzie to możliwe, umieścimy na stronie. Treść tych uchwał oraz wnioski z nich płynące są jednoznaczne. Żarty się skończyły. Nie będziemy czekać na dalsze pomysły zarządów. Nie pozwolimy na rozwalanie naszej firmy. Nie pozwolimy na przenoszenie pracowników do kolejnych, wymyślonych spółek. Te „biznesowe strategie”  według nas mają tylko jeden cel – rozwalić Polską Energetykę. Zostawić spółkę białych kołnierzyków zarządzających kilkuset milionowym majątkiem , wyprowadzić pracowników do spółek i spółeczek, zmienić  umowy o pracę, wypowiedzieć ich warunki i przedstawić inne nie do odrzucenia.

Czas powiedzieć dość.

Dalsze bierne przyglądanie się jak pracodawcy łamią prawo wprowadzając na siłę projekt CUW doprowadzi do nieodwracalnych zmian w grupie Enea. Wielokrotne próby załagodzenia sporu,  nie przyniosły spodziewanego efektu w postaci zawarcia porozumienia w sprawie przenoszenia Pracowników do Enea Centrum Dłużej nie możemy już czekać jak pracodawca łaskawie zacznie respektować wcześniej zawarte porozumienia i liczyć się ze zdaniem Pracowników.

Pracodawca w Enea Operator nie przystąpił do rokowań  w sporze zbiorowym w sprawie projektu CUW. Zamiast rozmów straszy się nas. Posiadane przez nas opinie prawne, które przesłaliśmy pracodawcom przyznają nam prawo do sporu zbiorowego w Operatorze dotyczącego CUW.

Od 10 marca trwa pogotowie strajkowe, a pracodawcy dalej łamią prawo.

Siła argumentu nie działa, czas na argument siły.

POGOTOWIE STRAJKOWE

SPÓR O CUW W OPERATORZE

Odpowiedź NIK

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 3449 razy.