Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj
3.03.2016 Kontrola PIP w Enea Centrum.
Dodano: 4 Marzec 2016r. 08:07

W Poznaniu doszło do spotkania przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy z Poznania (OIP) z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Na spotkanie stawiły się Panie Inspektor: Lidia Gawron, Anna Ziółkowska, Katarzyna Heppel, stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele: KM NSZZ Solidarność Enea , MZZP Enea, Społeczny Inspektor Pracy (SIP) z Enea Centrum, Koordynator SIP z Enea oraz Doradca Zarządu Enea S.A.  Panie Inspektor poinformowały, że właśnie rozpoczęły kontrolę w  Spółce , kontrola ma dotyczyć tak zwanych „umów śmieciowych”. Stronę społeczną poproszono o wyrażenie swojej opinii w tym  temacie. Strona związkowa podkreśliła, że cieszy ją podjęcie tematyki umów śmieciowych w grupie Enea. Skala patologicznego zjawiska w Enea narasta. Rok temu na umowach śmieciowych zatrudnionych było ponad 200 osób, obecnie jest już ich ponad 400 i cały czas liczba ta rośnie. Niektóre osoby na umowach śmieciowych pracują już ponad 6 lat. Przedstawiciele KM  NSZZ Solidarność przekazali oficjalne stanowisko w tym temacie z 5 stycznia 2016 r. Zdaniem strony związkowej najwięcej patologii występuje w Biurach Obsługi Klienta, przekazaliśmy opis zdarzenia i protest Pracowników BOK Bydgoszcz.

Korzystając z obecności Pani Inspektor Lidii Gawron zapytaliśmy o efekty poprzedniej kontroli dotyczącej umów o pracę, i ich niezgodności z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (miejsce pracy i miejsce wykonywania pracy).Uwagi i zalecenia odnośnie ujednolicenia umów o pracę w EC do dziś nie zostały zrealizowane. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że OIP nie ma na to wpływu-nie posiada instrumentów powodujących egzekucję uwag i zaleceń.

Zapytaliśmy też, o sprawę czasu pracy i ukrywanych nadgodzin w EC. OIP nic nie wie na ten temat, chociaż była już interwencja Głównej Inspekcji Pracy dotycząca tego tematu. Oficjalne stanowisko odnośnie czasu pracy w EC, podobno nie wpłynęło do OIP. Przekazaliśmy, że stanowisko Komisji Podzakładowej  NSZZ Solidarność z Gorzowa Wlkp. zostało przesłane na adres mailowy, który widnieje na stronie  Internetowej OIP: kancelaria@poznan.pip.gov.pl . Jak się okazało przesyłanie jakichkolwiek dokumentów na ten adres nie jest traktowane jako oficjalne powiadomienie OIP. Na spotkaniu przekazaliśmy  pismo KP Gorzów Wlkp. z dnia 26.05.2015 r. dotyczące czasu pracy, i poprosiliśmy o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że zakres kontroli jest na tyle duży, że nie możliwe jest jego rozszerzanie, wydłużyłoby to czas trwania kontroli.

 

Stanowisko KM ws " umów śmieciowych"

Skarga do GIP

Stanowisko KP Gorzów Wlkp. z 26.05.2015 r.

Protest BOK IV 2015

Protest BOK Bydgoszcz XII 2015


Wiadomość tą wyświetlono 3593 razy.