Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Na wyjazdowym posiedzeniu w Sulęcinie spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP) Tematy poruszane podczas zebrania:

1.Odczytano i przyjęto protokoły z trzech poprzednich spotkań KP.

2.Przewodniczacy KP złożył sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania KP (16.10.2015r.)

3.Sytuacja z Zarządzie Regionu Gorzów (ZR G) po rezygnacji Przew. J.Porwicha,  związanej z wyborem na Posła RP. Relacja z ostatniego posiedzenia ZR G oraz spotkaniu w Komisji Krajowej. Wybory nowego Przew. odbędą się 14.12.2015 r.

4.Wspólna działalność socjalna w GK Enea. Zebrali negatywnie ocenili nowe, narzucone nam zasady korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zebrano uwagi , które zostaną przekazane na spotkaniu dotyczącym funkcjonowania wspólnej działalności socjalnej w 2016 r.

5.Fukcjonowanie kas zapomogowo-pożyczkowych. Omówiono sprawy związane  z powstaniem Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej ENEA, oraz z  nowymi realiami funkcjonowania kas.Omówiono pismo Pracowników kas z terenu gorzowskiego -protest przeciwko nie wypłaceniu zaległych wynagrodzeń za prowadzenie kas od stycznia do września 2015 r.

6.Świadczenia pieniężne dla pracowników, którzy nie nabyli praw do akcji pracowniczych. KP pomimo uporczywego utrudniania przez pracodawcę realizacji Porozumienia ze Zdroiska ( 14.5 mln. zł.) na w/w świadczenie , podejmie próbę realizacji tego uprawnienia. W grę wchodzi również sprawa sądowa. Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać do przewodniczących Komisji Wydziałowych do końca listopada 2015 r.

7.Nagroda świąteczna. Niezrozumiały dla członków KP jest brak odzewu na pisma kierowane do zarządów GK Enea  w sprawie wypłaty jednorazowej  na Święta Bożego Narodzenia.  Bardzo dobre wyniki grupy Enea za III kwartały 836 mln. zł. zysku netto  potwierdzają słuszność oczekiwań Pracowników.

8.Sytuacja w spółkach GK Enea. Omówiono sytuacje w Enea: Centrum, Logistyka, Serwis, Operator. Niestety zmiana sytuacji politycznej w Kraju nie zmieniła postępowania pracodawców w GK Enea.  Dalej prowadzony jest pozorowany dialog. Planowane są kolejne restrukturyzacyjne zmieniające warunki pracy i płacy. Zarządy nie zamierzają zawierać porozumień  zbiorowych gwarantujących bezpieczeństwo pracowników w planowanych zmianach. Protest KM z 6.11.2015 nie przyniósł oczekiwanego rezultatu. Omówiono działania jakie należy podjąć w celu zmiany postępowania pracodawców.

9. Sprawy różne wolne wnioski: -Zapomogi losowe. Trzem członkom naszej organizacji udzielono zapomóg losowych. -Przejęcie działalności pomiarowej  przez Enea Serwis od Operatora. Nakłanianie kierowców do podpisywania umów o zakazie konkurencji. Sprawy do wyjaśnienia.- Postępowanie Sądowe  w sprawie J.Soniewskiego. Omówiono aktualny stan tego postępowania.

Po zakończeniu zebrania KP przedstawiciele Prezydium na otwartym zebraniu spotkali się z Pracownikami  grupy Enea na terenie Sulęcina. Tematyka spotkania z załoga pokrywała się z tematyką posiedzenia KP.

Poprzednie posiedzenia KP

Pozorowany dialog-Pismo KM

Wyniki GK Enea za III kwartały.

Porozumienie Zdroisk

Relacja z 2008 r ze Zdroiska

Dotychczasowe działania ws Zdroiska

W Sądzie można wygrać.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2966 razy.