Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Zarząd Regionu Gorzów  NSZZ Solidarność skierował skargę do Głównego Inspektora Pracy Iwony Hickiewicz.  Skarga dotyczy działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Powodem skargi jest brak reakcji na sygnały strony związkowej dotyczącej łamania pracy w GK Enea ( umowy o pracę niezgodne z ZUZP, Regulamin Pracy jednostronnie przyjmowany przez pracodawcę, nie rejestrowanie nadgodzin, psychoza związana z podpisywaniem porozumień zmieniających). Jedynym odzewem  na sygnały strony związkowej o łamaniu prawa w Enea było pismo PIP
z dnia 15.03.2015 r. Z odpowiedzi na skargę wynikało, że „pracodawca nie stosuje jednolitej praktyki w zakresie treści zawieranych umów o pracę”.  Nic odkrywczego – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „S” Enea wskazała zapisy ZUZP, z których jasno wynika, co powinna zawierać umowa o pracę. Jednak Pani Inspektor stwierdziła, że brak jest „wspólnej interpretacji zapisów układu zbiorowego w tym zakresie” i dlatego nie podjęła dalszych działań. Jedynym efektem sygnałów zgłoszonych przez stronę społeczną, było skierowanie wystąpienia zobowiązującego pracodawcę do ujednolicenia umów o pracę.  Do dnia dzisiejszego nie ujednolicono umów o pracę. Z pisma PIP Organizacja Międzyzakładowa dowiedziała się, że skoro tylko 6 osób nie przyjęło nowych gorszych umów o pracę (nie poddało się psychozie wytworzonej przez pracodawców  ) to nie ma problemu. Pani Inspektor  nie podjęła tematu w jaki sposób pracownikom proponowano  zmianę warunków pracy i płacy. Skoro nie doszło do zwolnień grupowych to właściwie nic się nie stało. Późniejsze sygnały Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność z Gorzowa Wlkp. dotyczące  patologicznych warunków pracy w Enea Centrum (zlecanie niewykonalnych zadań, które skutkowały ukrywanymi nadgodzinami oraz stresu który skutkuje zwolnieniami od psychiatry z powodu nerwic) pozostały bez jakiejkolwiek odpowiedzi.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” zwrócił się do OIP w Poznaniu o udostępnienie informacji publicznej – protokołów pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych po dniu 16 grudnia 2014 roku w zakładzie pracy Enea Centrum.

Z przesłanego protokołu wynika, że OIP nie podjęła żadnych kroków, aby wyeliminować naruszanie prawa przez pracodawcę, a kontrola przeprowadzona przez OIP nie dotyczyła wszystkich zagadnień wskazanych przez wnioskodawcę – Organizację Międzyzakładową i Podzakładową NSZZ „S”. Dlatego ZR Gorzów Wlkp. zwrócił  się o interwencję w tej sprawie do GIP. Jedna kontrola przeprowadzona przez OIP w Poznaniu bez jakichkolwiek efektów oraz brak odzewu na kolejne pisma i maile są sytuacją, której akceptować nie można.

Pismo przesłano również do wiadomości Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

Pełna treść skargi do GIP

Pismo KM ws porozumień zmieniajacych.

Pismo KM ws RP

Pismo PIP z 15.03.2015

Pismo KP Gorzów ws sytuacji a Enea Centrum

Psychoza w GK Enea


Wiadomość tą wyświetlono 2862 razy.