Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

W Poznaniu podpisano nowy Regulamin Pracy w Enea Operator , który ma obowiązywać w 2015 r. Regulamin zgodnie z zasadą ma być ******* ale jednakowo,  wprowadza zmiany dotyczące  czasu pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Operatora. Odstępstwa od uregulowań zawartych w  Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zawarte są tym Regulaminie Pracy. Strona społeczna poszła na bardzo daleko idące ustępstwa. Jak pracodawca będzie wykorzystywał zapisy zawarte w nowego Regulaminu Pracy, czas pokaże.

W Operatorze uzgodniono też dodatkowe dni wolne za święta przypadające w sobotę. Za 15.08.2015 r. wolny będzie 13.08.2015 r. , a za 26.12.2015 r. wolny będzie 24.12.2015 r. Uzgodniono też nominalny czas pracy w Operatorze. Średnioroczny nominalny czas pracy w 2015 r.  wyniesie 167.33 godziny. Średnioroczna liczba dni roboczych wyniesie w 2015 r. 20.92 dni.  

Zarząd Enea Operatora przychylił się do wniosku strony społecznej i postanowił wypłacić premię roczną do 14 stycznia 2014 r.

Zarząd Enea Centrum bez uzgodnienia ze stroną społeczną przyjął uchwałą nowy Regulamin Pracy który będzie obowiązywał w 2015 r.!!!

Pismo KM ws złamnia prawa w EC ( Regulamin Pracy).

Wcześniejsze rozmowy w Operatorze

Rozmowy w Enea Centrum

Pismo KM do PIP ws RP EC


Wiadomość tą wyświetlono 6388 razy.