Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj
13.04.2015 Rozmowy płacowe w Enea Operator.
Dodano: 13 Kwiecień 2015r. 21:53

W Baranowie kontynuowano rozmowy na temat ustalenia polityki płacowej w Enea Operator. Prez. M. Jarczyński zmodyfikował swoją wcześniejszą propozycję wypłaty premii efektywnościowej pochodzącej z planu oszczędnościowego jaki będzie realizowany w Operatorze w 2015 r. Zaproponował wypłatę  1200 zł. jednorazowo  na pracownika  w rozbiciu na dwie raty. Pierwsza 300 zł. zaraz po podpisaniu porozumienia płacowego , druga 900 zł. w grudniu na Święta Bożego Narodzenia.

Strona związkowa podniosła temat oszczędności grupy Enea za 2014 r. (252 mln zł. w tym 32 mln. oszczędności na kosztach pracowniczych ). Zaproponowaliśmy podzielenie się oszczędnościami za 2014, później podnieś o wynegocjowaną kwotę  płace zasadnicze , a w trzecim etapie uzgodnić sposób podziału oszczędności w 2015 r.

Strona pracodawcy nie widzi możliwości podwyższania płac zasadniczych „ brakuje racjonalnych argumentów za podniesieniem płacy zasadniczej, skoro 60 % Pracowników Operatora zarabia powyżej średniej krajowej”.

Ponownie podaliśmy argumenty w postaci bardzo dobrych wyników  za 2014 r.( 909 mln. zł. zysk grupy Enea .) oraz to, że jako jedyna z grup energetycznych dokonaliśmy oszczędności na kosztach pracowniczych.  Czy za takie wyniki mają być wynagradzane tylko zarządy grupy Enea?

W odpowiedzi usłyszeliśmy, że takie pytania do DEMAGOGIA.

Kontynuowaliśmy rozmowy i złożyliśmy propozycję podziału  kwoty 1200 zł. ( część do płacy zasadniczej, część w postaci premii efektywnościowej). Niestety pracodawca nie widzi możliwości podwyższania płacy zasadniczej.

Po kilkukrotnych przerwach i strony kolejno składały swoje propozycje. Strona związkowa 2000 zł , 1900 zł. 1800 zł. premia jednorazowa. Strona pracodawcy 1300 zł. ( 400 zł , 900 zł.) i  1350 zł ( 450 zł i 900 zł.) premii efektywnościowej.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność oświadczyli, że muszą skonsultować ewentualne przyjęcie propozycji  pracodawcy z Pracownikami. Uzgodniono kontynuowanie rozmów 29 kwietnia 2015 r.

Zaproponowaliśmy też podwyższenie tabeli płac zasadniczych o 4.1 % ( o tyle wzrosła płaca minimalna).Pracodawca musi przeanalizować temat i policzyć ewentualne koszty z tym związane. Temat będzie omawiany na spotkaniu 29.04.2015 r.

Kolejny raz zaproponowaliśmy w ramach oszczędności zaprzestanie wydawania periodyku „ W kontakcie”. Kolejne numery zalegają na piętrach w Operatorze. Prez. Jarczyńskiemu przekazano kilkanaście egzemplarzy periodyku zalegającego w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA TEMAT PROPOZYCJI ZARZĄDU ENEA OPERATOR.

Wcześniejsze rozmowy w Operatorze.

"Negocjacje" płacowe w ENEA S.A.

Koszty pracownicze w grupach energetycznych.

Bardzo dobre wyniki grupy Enea.


Wiadomość tą wyświetlono 3175 razy.