Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 08 Czerwiec 2023r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 3394
11.01.2023 Robocze spotkanie w Operatorze.
Dodano: 11 Styczeń 2023r. 18:15

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operatorze. Głównym celem zebrania było uzgodnienie tabeli płac zasadniczych na 2023 r. Strona pracodawcy przedstawiła nową tabelę płac zasadniczych podniesioną o 15 %. Zaproponowała też wykreślenie z tabeli dwóch ostatnich kategorii zaszeregowania. W kategoriach tych nie ma żadnego Pracow...

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wielkopolski spotkali się Członkowie NSZZ Solidarność w Rejonie Dystrybucji Gorzów Wielkopolski (RDG). Okazją do spotkania były wybory władz  związku na kadencję 2023-2028, czyli wybór Komisji Wydziałowej (KW) oraz Delegatów na Zjazd Organizacji Podzakładowej (OP) NSZZ Solidarność Enea Gorz&o...

W związku z rozpoczęciem procesu wystawiania faktur prognozowych na 2023 rok dla odbiorców z PPE korzystających z Taryfy Pracowniczej przypominamy, że wprowadzone ustawy dotyczące zamrożenia cen na 2023 r., nie wpływają negatywnie na rozliczenie odbiorców w Taryfie Pracowniczej. Pracownicy zachowują prawo do ulgowej odpłatności za wykorzystanie energii dl...

Na ogłoszony przez nas konkurs na upiększenie Szopki Bożonarodzeniowej wpłynęło 11 prac. W zabawie uczestniczyli artyści w wieku od 2 do 14 lat. Wiele prac było też efektem prac całych rodzin . Do ozdobienia Szopek użyto nie tylko farbek. W przeslanych pracach w idać dużą  kreatywności dzieci i rodziców . Efekty Waszych prac pozostaną z ...

Zgodnie ze zmienionym § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z 2004 r. poz. 2376, z 2007 r. poz. 1462 oraz z...

Zaczynamy wybory Władz Naszej Organizacji na kadencję 2023-28 . Zorganizowanie zebrania dla ponad 500 członków byłoby bardzo trudne logistycznie, dlatego już od kilku kadencji wybieramy Władze Komisji Wydziałowych w Enea Operatorze oraz Spółkach GK Enea na Obszarze Gorzowskim oraz Delegatów na Zjazd podczas, którego wybierzemy Komisję Podza...

9.01.2023 Porozumienie płacowe w Enea Centrum
Dodano: 9 Styczeń 2023r. 17:28

Kolejną Spółką z Grupy Kapitałowej Enea , która pochyliła się nad tematyką płacową w 2023 r. była Enea Centrum. Negocjacje płacowe, których celem było zawarcie porozumienia płacowego na pierwsze półrocze 2023 r. odbyły się w trybie mieszanym (stacjonarnie i wideokonferencja). Po negocjacjach udało się uzgodnić wzrost o...

7.01.2023 Śmiertelny wypadek w LW Bogdanka
Dodano: 7 Styczeń 2023r. 18:03

Do śmiertelnego wypadku doszło w Grupie Kapitałowej Enea w kopalni Lubelski Węgiel BOGDANKA (LWB). W wypadku zginął 36-letni górnik.  Do wypadku doszło na Polu Stefanów, podczas wykonywania prac związanych z obsługą kolejki na poziomie 990 metrów. Kopalnia cały czas pracuje, wyłączony został jedynie sektor, w którym prac...

4 stycznia 2023 roku do Enea S.A. wpłynęła rezygnacja Rafała Włodarskiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Enei, w tym z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki, ze skutkiem na 4 stycznia 2023 roku. Enea poinformowała, że przyczyna rezygnacji, jaką wskazał Rafał Włodarski, „wynika z powodów niezwiązanych ze sp&oa...

Od 1 stycznia 2022 r. (w zeznaniu podatkowym PIT za ub.r.) można odliczyć (od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Roczny limit ulgi to 500 zł. W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są prz...

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” , przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii Pomoc pozwoli przedsiębiorstwom utrzymać płynność, rentowność, miejsca pracy o...

W Enea Oświetlenie odbyły się negocjacje, których celem było uzgodnienie zasad polityki płacowej w Spółce na pierwsze półrocze 2023 r . Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym (stacjonarnie i wideokonferencja). Po krótkich negocjacjach udało się uzgodnić treść porozumienia płacowego. Parametry zawartego porozumienia są bard...

3.01.2023 Negocjacje płacowe w Enea Logistyka
Dodano: 3 Styczeń 2023r. 10:37

Wzorem innych Spółek Grupy Kapitałowej Enea również w Enea Logistyka odbyły się negocjacje, których celem było uzgodnienie polityki płacowej w Spółce na pierwsze półrocze 2023 r . Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym (stacjonarnie i wideokonferencja) Negocjacje nie przyniosły spodziewanego efektu w postaci zawarcia ...

Od 1 stycznia 2023 r.  wszedł w życie obowiązek oszczędzania prądu w jednostkach sektora finansów publicznych Weszły w życie przepisy ustawowe, zobowiązujące do 10 proc. oszczędności energii elektryczne j w skali całego 2023 r. przez jednostki sektora finansów publicznych. Ustawa nakazywała podobne oszczędności w grudniu 2022 r. ...

2.01.2023 Pożegnanie Dyrektora RD Gorzów Wlkp.
Dodano: 2 Styczeń 2023r. 19:18

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. odbyło się okolicznościowe spotkanie D yrektora Pawła Nahorskiego z Pracownikami Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Okazją do spotkania był awans Dyrektora Nahorskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Rozwoju i Inwestycji w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. ...

Strona 10 z 227
« poprzednia     5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    następna »