Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

31.01.2014 r. wszystkie związki zawodowe działające w Enea Operator skierowały  żądanie wycofania zgody Zarządu na przenoszenie Pracowników Operatora do Enea Centrum  zawartej w „POROZUMIENIU RAMOWYM  PRACODAWCÓW GRUPY ENEA. Planowane przenoszenie Pracowników i działalności przez nich wykonywanych  stanowi złamanie  Porozumienia z Sierakowa z dnia 29.06.2007 r : § 4 pkt 3.Niezrealizowanie  naszego żądania w terminie do dnia 7.02.2014 powodowało wszczęcie sporu zbiorowego. Po tym terminie oczekiwaliśmy podjęcia rokowań zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Niestety nowy Zarząd Enea Operatora ma chyba starych doradców. Wzorem swoich poprzedników chowa głowę w piasek i zamiast podjąć rokowania w zaistniałym sporze próbuje interpretować prawo na swoją korzyść i  nie uznawać sporu zbiorowego.  

Takie wnioski można wyciągnąć po ,lekturze odpowiedzi na nasze żądania z 31.01.2014 r. jaką otrzymaliśmy od Operatora. 7.02.2014r.( treść w załączniku).

Poprzedni Zarząd Operatora pod przewodnictwem Prez. Różyckiego przyjął za metodę działania , nieuznawanie sporów zbiorowych, co w konsekwencji doprowadziło do strajku w Operatorze 18.06.2012. Niestety nowy Zarząd Operatora nie wyciąga wniosków z kadencji poprzedników i próbuje iść tą samą ścieżką, czyli do strajku.  Postępowanie pracodawcy bardzo dziwne w świetle opinii prawnych i pouczenia jakie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało do Prezesa A. Różyckiego  15.06.2012 r. Z opinii tej jednoznacznie wynika, że „ W obecnie obowiązującym ustawodawstwie dotyczącym rozwiązania sporów zbiorowych nie występuje podmiot uprawniony do oceny zgodności zgłoszonych przez związki zawodowe żądań z art.1 cytowanej ustawy. Oznacza to ,że do powstania sporu zbiorowego wystarczy wystąpienie do pracodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych w art.1 ustawy.” Z cytowanej wyżej opinii wynika również ,że możliwy jest spór zbiorowy dotyczący realizacji lub przestrzegania wcześnie zawartych  porozumień. ( treść opini MPiPS w załączniku).

Wszystkie organizacje związkowe działające w  Operatorze w odpowiedzi na Pismo Zarządu Operatora z 7.02.2014 skierowały wezwanie do rokowań w zaistniały sporze zbiorowym , oraz zaleciły powiadomić  o powstałym sporze właściwego okręgowego inspektora pracy. Swoje argumenty strona związkowa poparła opinią prawną w zakresie ważności zapisów Porozumienia z Sierakowa oraz opinią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieuznawania sporów zbiorowych. Wezwanie do rokowań do wiadomości otrzymali: -Zarząd Enea S.A.,-Rada Nadzorcza Enea S.A.,-Rada Nadzorcza Enea Operator Sp. z o.o.,-Krajowe Centrale Związkowe. ( treść dokumentów z załącznikach).

Zgłoszenie żądania 31.01.2014 r.

 

Odpowiedź Operatora z 7.02.2014 r.

 

11.02.2014 Wezwanie odp.na pismo z 7.02.2014

 

17.02.2014 Odpowiedź Operatora na wezwanie do rokowań.

 

Opinia Prawna w sprawie Porozumienia z Sierakowa z 29.06.2007 r.

 

Opinia MPiPS ws nieuznawania sporów zbiorowych.

 

Strajk 18.06.2012 r.


Wiadomość tą wyświetlono 5821 razy.