Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Zarządy zaangażowane w projekt CUW kontynuują pracę nad dalszym wdrażaniem projektu. Nie bacząc na ewidentne łamanie prawa, dalej starają się przekonywać pracowników do swojej wizji. Już po raz trzeci doszło w Gorzowie Wlkp. do spotkania w  tym temacie. Tym razem  Zarząd Enea Centrum zaprosił na spotkanie  Pracowników z HR  ZKF i IT. Na spotkanie stawili się też  przedstawiciele KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Wcześniejsze spotkania kończyły się składaniem obietnic, które  miały się znaleźć w porozumieniu spisanym na okoliczność przenoszenia pracowników do Enea Centrum.  Niestety do zawarcia porozumienia nie doszło a projekt CUW dalej jest kontynuowany mimo ,że w przypadku Operatora łamie Porozumienie z Sierakowa z 29.06.2007r.

 Zaproszeni Pracownicy chcąc zaprotestować przeciwko łamaniu porozumień oraz  przedmiotowemu traktowaniu przybyli na spotkanie z czarnych strojach. Przyglądając się uczestnikom zebrania można było  odnieść wrażenie, że jest się na stypie. Uczestnikom spotkania towarzyszył też transparent POGOTOWIE STRAJKOWE.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność poinformowali, że  spotkanie będą rejestrować  na dyktafonie. Zapis audio będzie dowodem  na składane obietnice i późniejsze dochodzenie swych praw w przypadku ich niespełnienia. Jako uzasadnienie do nagrywania spotkania strona związkowa podała  przykład  Członka Zarządu Enea Operatora Magdaleny Bartoś, która podczas pierwszego spotkania w Gorzowie Wlkp. składała wiele obietnic, które okazały się obietnicami bez pokrycia. Tak się złożyło ,że nie ma ani porozumienia na okoliczność przechodzenia pracowników do Enea Cenrum,  ani Magdaleny Bartoś ( złożyła wypowiedzenie i przeszła do  PGE-ciekawe jak to się ma do umowy o zakazie konkurencji).  Przedstawiciele Enea Centrum początkowo przyjęli do wiadomości informację o rejestrowaniu ich wypowiedzi, jednak po chwili poprosili o przerwę. Po przerwie poinformowano zebranych, że nie wyrażają zgody na  rejestrowanie dzisiejszych rozmów.

Najlepiej  obiecywać złote góry ale żeby nie zostawiać śladów, które mogłyby stanowić jakikolwiek dowód.

Spotkanie rozpoczęło się o godz .14.00. Prezentacje przygotowane przez pracodawcę dotyczyły  harmonogramów i realizacji projektów CUW w zakresie HR,ZKF,IT skończyły  się po 15.00. Później Pracownicy mogli zadawać  zapytania.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność  poinformowali, że zainteresowani Pracownicy wcześniej zebrali  swoje obawy oraz pytania  w sprawie CUW i przekazali je stronie związkowej. 17 pytań w formie pisemnej  przekazano stronie pracodawcy  za potwierdzeniem odbioru, i poproszono o odpowiedź na nie.

Pytania skierowanie do Zarządu Enea Centrum  zdaniem przedstawicieli pracodawcy dotykają wielu materii dlatego odpowiedź dostaniemy w formie pisemnej.

Pytania przekazane na spotkaniu:

1.Wprowadzany na siłę projekt CUW jest przedmiotem sporu zbiorowego w Operatorze (złamanie Porozumienia z Sierakowa z 29.06.2007r.). Kontynowanie tych działań spowoduje akcję strajkową. Zarządy działając w zmowie łamią prawo przenosząc bez porozumienia Pracowników Operatora do Enea Centrum. Traktują Pracowników jak biurko czy komputer. Odpowiedzialność za akcję strajkową i pozwy sądowe spada również na Zarząd Enea Centrum? Czy Zarząd jest tego świadomy?

2. 3 marca 2014 Zarząd Enea Centrum razem z Zarządami Enea S.A. i Enea Operator  dostał ostateczne wezwanie do rokowań w zaistniałym sporze zbiorowym dotyczącym CUW. Czy  Zarząd Enea Centrum zamierza przystąpić do rokowań?

3. 10.12.2013 podczas próby zawarcia porozumienia w sprawie przenoszenia Pracowników do Enea Centrum strona pracodawcy podkreślała ,że na moment przejścia nie zamierza zmieniać warunków  zatrudnienia przenoszonych pracowników, i  dlatego strona pracodawcy nie będzie negocjować porozumienia w oparciu o art. 26/3 ustawy o związkach zawodowych. Czy coś w tym temacie się zmieniło, czy jest wola zawarcia porozumienia i do kiedy pracodawcy nie zamierzają ingerować w warunki zatrudnienia?

4.Dlaczego w Kozienicach mozna było zawrzeć porozumienie w sprawie przenoszenia Pracowników? Porozumienie zwarto zgodnie art.26/3 ustawy o związkach zawodowych (źródło prawa pracy).Jesteśmy jedną grupą , tam można a w innych spółkach nie można?

5. Czy Zarządy związane z projektem CUW świadomie obchodzą zawarte porozumienia i zastępują zbiorowe uprawnienia pracownicze na indywidualne?

6. Jaka jest gwarancja zachowania dotychczasowego miejsca pracy np. w Gorzowie Wlkp. i na jak długo?

7. Czy Pracownicy mający gwarancję zatrudnienia  do 2018 r. zachowają ją po kilkukrotnej zmianie pracodawcy? W szczególności czy można, potwierdzić gwarancje wynikające z Porozumienia z Sierakowa obejmującego również załącznik nr. 3 dotyczącego rekrutacji wewnętrznej. Czy załącznik nr 3 podpisał poprzednik prawny ENEA Centrum?

8.Co z zapewnieniami ,że nikt na niczym nie straci skoro  np. nagroda na Dzień Energetyka ma być  niższa niż 2013 r., na dodatku szkodliwym Pracownicy, którzy przeszli z Enea S.A. stracą ok 900 zł rocznie, odprawa emerytalna również będzie mniejsza.

9.Czy w Enea Centrum planuje się wyrównanie dysproporcji płacowych Pracownikom wykonującym ta samą pracę, jeżeli tak to skąd spółka weżnie na to fundusze i  jak długo będzie trwał ten proces?

10. Na jednym z wielu wcześniejszych spotkań ws CUW poinformowano ,że nie będzie przymusu przechodzenia do CUW i ,że pracownicy dostaną oferty pracy w Operatorze. Proszę podać przykład takich ofert dla Pracowników z OD Gorzów Wlkp.

11.Zapewnienia ,że projekt CUW zapewni wszystkim przenoszonym pracę, kłóci się z ofertą PDO. Proszę to wytłumaczy. Ilu   Pracowników ma sprzedać swoje miejsce pracy(PDO), by pozostali mieli pracę?

12. Próba pionizacji służb informatycznych ( próba złamania Por. z Sierakowa) , była powodem strajku w Operatorze 18.06.2012 r. Czy Zarządy ponownie chcą doprowadzić do akcji Strajkowej.

13.Czy Zarząd Enea Centrum zna opinię Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ws nieuznawania sporów zbiorowych  z 15.06.2012 r. „ W obecnie obowiązującym ustawodawstwie dotyczącym rozwiązania sporów zbiorowych nie występuje podmiot uprawniony do oceny zgodności zgłoszonych przez związki zawodowe żądań z art.1 cytowanej ustawy. Oznacza to ,że do powstania sporu zbiorowego wystarczy wystąpienie do pracodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych w art.1 ustawy.” Z cytowanej wyżej opinii wynika również ,że możliwy jest spór zbiorowy dotyczący realizacji lub przestrzegania wcześniej zawartych  porozumień.

14.Czy w zidentyfikowanych ryzykach powołania CUW wzięto pod uwagę to ,że po pewnym czasie (np. po zmianie Zarządów) może zmienić się optyka i spółki Grupy znajdą sobie tańszych wykonawców niektórych usług?

15.Przeniesienie działalności Operatora do CUW w Enea Centrum może skutkować całkowitym i bezprawnym uzależnieniem OSD od jednego sprzedawcy , co w naszej opinii może nosić znamiona działalności na szkodę Spółki  (odebranie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej). Pisma w tej spawie do Operatora pozostają bez odpowiedzi.  Czy projekt CUW możliwy jest bez udziału w nim Operatora?

16. Kiedy będą znane schematy organizacyjne  oraz  finansowanie Spółka Enea Centrum.

17.To już trzecie spotkanie dotyczące CUW w Gorzowie Wlkp. Komunikacja i badanie nastrojów to cel tych spotkań. Proszę skomentować nastroje panujące w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. i innych Oddziałach.

 

Podsumowując spotkanie w Gorzowie Wlkp. można stwierdzić, że Pracownicy Oddziału  Dystrybucji  Gorzów Wlkp. gotowi są walczyć o swoje prawa, a od związków zawodowych oczekują koordynowania akcji protestacyjno-strajkowej w celu zmuszenia pracodawców grupy Enea do przestrzegania prawa.

Odpowiedź na 17 pytań 1.04.2014

Spór zbiorowy ws CUW

Wcześniejsze spotkanie w Gorzowie Wlkp.


Wiadomość tą wyświetlono 4227 razy.