Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Pocztą dotarła do nas odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa na pismo z dnia 16.01.2014 r kierowane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  kolejnego Programu Dobrowolnych Odejść w Grupie Enea.

W naszym  piśmie zwróciliśmy  uwagę na to ,że bardzo dobre wyniki osiągane przez Grupę Enea inwestowane są w likwidację miejsc pracy czyli PDO. MPiPS  poprosiliśmy o interwencję w tej sprawie i przerwanie tego obłędu. Treść pisma dostali też do wiadomości: -Premier RP, -Minister Skarbu Państwa, - Związki Zawodowe Enea, -Krajowe Centrale Związkowe, -Lubuskie media, -Parlamentarzyści Lubuscy, -Radni Miasta Gorzów Wlkp.  

Pierwszy i na razie jedyny odzew dostaliśmy ze strony MSP. Z odpowiedzi  Podsekretarza Stanu w MSP  Zdzisława Gawlika dowiedzieliśmy się między innymi ,że działania Zarządu ukierunkowane są na rozwój Spółki ,wzrost jej wartości, zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów, rozwój i modernizację infrastruktury sieciowej, wzrost zadowolenia klientów i podnoszenie świadczonych usług  oraz maksymalizację zysku. Do realizacji tych celów niezbędna jest restrukturyzacja zatrudnienia realizowana w sposób najbardziej przyjazny pracownikom.(PDO). Z. Gawlik  wyraził podziękowanie za zgłoszony głos w dyskusji pozwalający na uwzględnienie ewentualnych, potencjalnych ryzyk i zagrożeń dla właściwego zabezpieczenia podstawowych interesów Skarbu Państwa.

Z treści pisma jasno wynika ,że ochrona miejsc pracy nie jest w interesie MSP.

Ochrona miejsc pracy leży w kompetencjach MPiPS, a to ministerstwo do dzisiaj nie udzieliło nam odpowiedzi na w/w pismo.

16.01.2014 pismo ws PDO do MPiPS.

6.02.2014 Odp.ws PDO MSP

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 3043 razy.