Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

Deklaracje nowych władz Enea S.A. o woli współpracy dla dobra Firmy i Pracowników oraz zmiany polityki konfrontacyjnej poprzedniego zarządu kłócą się z faktami jakie ostatnio  mają miejsce w grupie Enea.

Enea News z 7.07.2013 r. poinformował  o powołaniu nowego Zarządu Enea Centrum. Przy okazji tej informacji przemycono bardzo niepokojący tekst:

”Głównym zadaniem nowo wybranego Zarządu ENEA Centrum SA będzie przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Powyższa analiza dotyczyć będzie finansów i księgowości, IT, zasobów ludzkich, logistyki i obsługi klienta we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej ENEA”.

Inne działania w tym również spotkanie z nowym Zarządem Enea Centrum w 18.07.2013 na którym dowiedzieliśmy się ,że planuje się zmianę struktury organizacyjnej celem dostosowania jej do wymogów CUW jasno wskazują ,że deklaracje o wstrzymaniu wszelkich restrukturyzacji do momentu opracowania nowej strategii nie polegają na prawdzie.

Takie działania nie mogą pozostać bez naszej reakcji. Dlatego dzisiaj wysłaliśmy pismo do Zarządu Enea S.A. dotyczące zaistniałej sytuacji , która budzi wielki niepokój pracowników. Poprosiliśmy o wyjaśnienie, dlaczego Zarząd ENEA S.A. bez przyjęcia nowej, skonsultowanej z organizacjami związkowymi strategii zaczyna reorganizację, która docelowo obejmie niemal całą Grupę Kapitałową, a przez to dotknie niemal każdego pracownika zatrudnionego w jej strukturach.

W piśmie podkreśliliśmy kolejny raz  ,że liczmy na konstruktywny  dialog polegający na „słuchaniu i słyszeniu” argumentów każdej ze stron oraz na wyborze  najlepszych rozwiązań  uwzględniających  w równej mierze rozwój naszej firmy  z dbałością o identyfikację się z nią zatrudnionych  pracowników.

Pełna treść pisma do Zarządu Enea S.A.

Relacja ze spotkania z Zarządem Enea Centrum z 18.07.2013.

Informacja o powołaniu Zarządu Enea Centrum.

CUW odp.Enea S.A. z 12.08.2013

CUW odp.Enea Centrum z 12.08.2013

CUW Enea News z 20.08.2013

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 3265 razy.