Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Szczecin była organizatorem powakacyjnego zebrania Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea (KM). Koledzy ze Szczecina na miejsce zabrania wybrali Pogorzelicę. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście-Członkowie Zarządów: Enea Operator Michał Cebula i Enea Serwis Piotr Bogusławski.

Po załatwieniu organizacyjnych i proceduralnych przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania. Odczytano i przyjęto protokół z zebrania KM w Przyłęsku 20.06.2023 r.

2.Sprawozdanie Prezydium KM. Członkowie Prezydium przedstawili najważniejsze tematy którymi  się zajmowali pomiędzy zebraniami KM :-Negocjacje płacowe, -Posiłki profilaktyczne na sezon 2024 , -Zaległe urlopy, - Praca Rejonowych Dyspozycji Ruchy po okresie odwołania zagrożenie epidemiologicznego, -Praca w nadgodzinach (interpretacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w tym zakresie), -Dyżury domowe (ryczałt umowa dżentelmeńska), -Praca zdalna zapisy do Regulaminu Pracy w Enea Centrum, -Regulamin Premiowania w Enea Serwis, -Propozycje zmian do Regulaminu Pracy w Enea Operatorze. Zwiększenie Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFSS)-efekt porozumienia Rząd „Solidarność”. -Ubezpieczenie grupowe z PZU na lata 2023-2026 r.

3.Działaność Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”. Krzysztof Nawrocki i Marek Boiński zrelacjonowali najważniejsze tematy jakimi zajmuje się Sekcja oraz postępy prac nad zawarciem umowy społecznej.

4.Sprawy rożne wolne wnioski. Wśród tematów poruszonych w tym punkcie znalazły się między innymi:-Polityka informacyjna związku (systemy komunikowania się członków KM), - Propozycje zmian do ZUZP ( indywidualne podwyżki 2 lata przed emeryturą), -Nowy system zarządzanie pracą brygad ( negatywne uwagi do programu pilotażowego, który jest testowany  na terenie Oddziału Dystrybucji Zielona Góra), -Majątek niesieciowy- degradacja naszych ośrodków wypoczynkowych (nie otrzymaliśmy jeszcze  koncepcji, która ma dotyczyć całego majątku  niesieciowego), -Karty magnetyczne na posiłki regeneracyjne (aplikacja do kontrolowania doładowań na karcie), -Integracja obszaru dystrybucji (M. Cebula przedstawił założenia programu, który ma się zakończyć w lutym 2024r.), -Kiedy odbędą się negocjacje płacowe w Enea Serwis (P. Bogusławski zapewnił, ze takie negocjacje odbędą się w przyszłym tygodniu. Przedstawił też tematykę związaną z dodatkiem brygadzistowskim ), -Czy nastąpi odtworzenie Rejonu Dystrybucji Kościan ?(na ten moment nie), -Wydłużenie czasu pracy Biur Obsługi Klienta ( specyfika pracy biur generuje pracę po godz. 16.00, należy pilnować żeby w takich przypadkach zostały płacone dodatki za pracę w nadgodzinach.- Dodatkowe uprawnienia wynikające ze specyfiki pracy w Enea Serwis ( temat do wyjaśnienia).

5.Przyjęcie uchwał i stanowisk. KM przyjęła uchwałę upoważniającą Prezydium do podpisania protokołu dodatkowego do załącznika nr 16 do ZUZP dotyczącego zasad współpracy partnerów społecznych.

Wcześniejsze zebrania KM

Więcej zdjęć z naszego FB


Wiadomość tą wyświetlono 1618 razy.