Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea Gorzów Wielkopolski była organizatorem drugiego w tej kadencji spotkania Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea (KM).Zebranie odbyło się w Przyłęsku a uczestniczyli w nim również przedstawiciele struktur NSZZ „Solidarność” z Grupy Kapitałowej Enea ( Joanna Drożdż Połaniec, Jacek Bolek Kozienice, Sławomir Grygoruk i Krzysztof Iwaszko Białystok). , oraz zaproszeni goście: Przedstawiciele Zarządów: Enea Operatora-Michał Cebula, Enea Serwis-Piotr Bogusławski, Przedstawiciele Rady Nadzorczej Enea S.A.: Mariusz Romańczuk i Mariusz Pliszka.

Główne tematy zebrania:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KM. Odczytano i przyjęto protokół z zebrania KM jakie odbyło się w Poznaniu 24 marca  2023 r.

2.Sprawozdanie  z działalności od ostatniego spotkania KM. Członkowie Prezydium przedstawili najważniejsze tematy jakimi się zajmowali:- wydzielenie Spółki Enea Trading Power &Gaz, -Zmiany w Regulaminach Pracy związane z nowelizacją Kodeksu Pracy, -Taryfa pracownicza (zamrożenie cen energii) ,-Ubezpieczenia grupowe.

3.Majątek nie sieciowy. Nasze działania doprowadziły do uruchomienia Ośrodków Wypoczynkowych w Pogorzelicy i Bledzewie. Ośrodki wymagają dofinansowania drobnych remontów. Niestety przez kilka lat nasz majątek nie sieciowy został mocno zdegradowany. ( dotyczy to nie tylko ośrodków wypoczynkowych)W naszej ocenie nosi to znamiona działań na szkodę Spółki.

4.Negocjacje płacowe. Omówiono taktykę negocjacji płacowych w Enea S.A., które odbędą się 21.06.2023 w Warzszawie.

5.Działalność Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSE). Przedstawiciele Prezydium KSE zapoznali zebranych z sytuacją w innych grupach energetycznych, oraz postępami prac związanych z zawarciem Umowy Społecznej dla Energetyki.

6.Porozumienie z rządem – "Solidarność". Zebrani zapoznali się z najważniejszymi zapisami porozumienia z rządem.

7. Osoby chronione. Zgodnie z decyzjami Komisji Podzakładowych podpisano uchwałę w tym temacie.

5. Sprawy różne –wolne wnioski. Tematy zgłoszone podczas obrad:- Obchody Dnia Energetyka-nasze działania przyniosły pozytywny skutek (Zarząd Operatora dofinansuje organizację obchodów w Oddziałach Dystrybucji),-Ośrodek Szkoleniowy w Zdroisku (nastąpi długo oczekiwana decyzja, przekazanie majątku do Enea Operatora.-Zwrot opłaty za wymianę terminowych prawa jazdy co 5 lat. (na pracodawcy ciąży taki obowiązek), -Pielgrzymki w 2023 r. (odbędą się dwie pielgrzymki do Częstochowy i Międzyrzecza), -Karty rabatowe ORLENU ( w przypadku problemów można wyrobić nową elektroniczną legitymację członkowską). -Ubrania robocze (są uwagi do pracy komisji przetargowej), -Łączność energetyczna (wielokrotnie sygnalizowany temat, dalej nie załatwiony). -Szkolenia dla kierowców (temat dotyczy techniki przewozów matariałów).-Posiłków regeneracyjnych (doładowywanie kart), - Podziału kwot uznaniowych po ostatnich podwyżkach (niestety nie wszyscy przełożeni wywiązali się z obowiązku uzasadnienia przyznanej podwyżki).- Dni  dodatkowo wolnych np. Dnia Solidarności i Wolności- Sprzątanie naszych obiektów (firma, która wygrała przetarg ma zaległości w płaceniu swoim pracownikom za wykonaną pracę).-Wybory Społecznych Inspektorów Pracy ( temat wielokrotnie omawiany, nadal nie załatwiony).

6.Wystąpienia zaproszonych gości. Zaproszeni goście po przekazaniu pozdrowień od ciepłowników, elektrowniarzy i górników przedstawili sytuację w swoich Spółkach. Członkowie KM skorzystali z możliwości zadawania pytań, które w większości kierowane były do członków Rady Nadzorczej Enea S.A.  Oprócz pytań padła też prośba o pomoc w załatwieniu sprawy degradacji majątku nie sieciowego.

Wcześniejsze zebrania KM

Więcej zdjęć na FB


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1401 razy.