Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj
3.07.2023 Negocjacje płacowe w Enea Serwis.
Dodano: 3 Lipiec 2023r. 12:04

 

Wzorem innych Spółek z GK Enea Zarząd Enea Serwis (ES) w odpowiedzi na nasze pismo zaprosił stronę związkową do siedziby Spółki w Poznaniu. Głównym celem spotkania było ustalenie polityki płacowej w drugim półroczu 2023 r. Część Zarządu i Strony Związkowej uczestniczyła w negocjacjach w formie zdalnej (video-konferencja).

Godzinne negocjacje doprowadziły do kompromisu czyli zawarcia porozumienia płacowego, które przewiduje podwyżkę płac zasadniczych od lipca 2023 proporcjonalnie do etatu dla wszystkich zatrudnionych na dzień 31 marca 2023 r. i pozostających w zatrudnieniu w dniu zawarcia porozumienia. W uzasadnionych przypadkach na wniosek bezpośredniego przełożonego przy braku sprzeciwu Organizacji Związkowych można nie przyznać podwyżki płacy zasadniczej.

Strony uzgodniły wysokość nagrody na Dzień Energetyka wypłata nastąpi do 10 sierpnia 2023 r.  ( zasady określa Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy).

Uzgodniono także wysokość jednorazowej nagrody dla zatrudnionych na dzień 31 marca  2023 r. i pozostających w zatrudnieniu w dniu zawarcia porozumienia. Wypłata nagrody nastąpi do 10 sierpnia 2023r. Nagrody nie otrzymają osoby przebywające na urlopie bezpłatnym, przebywające w areszcie oraz osoby będące na wypowiedzeniu.

Podczas spotkania poruszono jeszcze temat sanatorium w Inowrocławiu. Ustalony obniżony limit skierowań na ten rok (40 skierowań) okazał się niewystarczający. Dlatego uzgodniono limit 50 skierowań na 2024 r.

Szczególy do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

Wcześniejsze spotkania w ES

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1751 razy.