Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami płacowymi kolejne Spółki w Grupy Kapitałowej Enea przystąpiły do negocjacji, których celem było zawarcie kolejnych porozumień.

Maraton negocjacyjny:

1.Enea Pomiary (EP).  Po krótkich negocjacjach udało się zawrzeć porozumienie  określające wzrost wynagrodzenia zasadniczego od lipca 2023 r. Stawki akordowe w EP wzrosną od 1 lipca o 3 %. W związku ze wzrostem od 1 lipca płacy minimalnej do 3600 zł zmianie ulegnie też tabela płac zasadniczych.  Ustalono również wysokość nagrody jednorazowej, która zostanie wypłacona do 30 sierpnia 2023r. Podwyżką płac zasadniczych oraz jednorazową premią zostaną objęci wszyscy zatrudnieni na dzień zawarcia niniejszego porozumienia.  Uzgodniono również wysokość nagrody na Dzień Energetyka, która zostanie wypłacona zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).

Ustalono też liczbę skierowań do sanatorium w Inowrocławiu, na poziomie lat ubiegłych -17.

Wcześniejsze spotkania w EP

2.Enea Operator (EO) Spotkanie rozpoczęto od ustalenia liczby skierowań do sanatorium w Inowrocławiu -500. Skierowania zostaną podzielone proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Negocjacje płacowe- kilkakrotne postąpienia  z obu stron, przerwy  nie przyniosły spodziewanego efektu czyli zawarcia porozumienia płacowego. „Kością niezgody” okazał się punkt mówiący o osobach uprawnionych do podwyżki płacy zasadniczej i premii jednorazowej. Ogłoszono przerwę w negocjacjach do 4 lipca 2023 r.

Dyr. HR- Katarzyna Jarzębińska  poinformowała, że Ustawa Covidowa przestanie obowiązywać od 1 lipca 2023 r. i w związku z tym dyspozycje ruchu od 1 lipca 2023 r. będą pracowały tylko w lokalizacjach podstawowych.

W sprawach różnych strona społeczna poruszyła kilka tematów, które były sygnalizowane na wcześniejszych spotkaniach: -Aktualizacja zapisów ZUZP, -płacenie z godziny nadliczbowe, -osoby pełniące dyżury domowe. Strona pracodawcy do tych tematów powróci na spotkaniu po przerwie wakacyjnej. Zapytaliśmy jeszcze kiedy zapadną decyzje dotyczące integracji obszaru dystrybucji (przeszłość Spółki Córki EO -Enea Logistyka). Na wcześniejszych spotkaniach podawano, że warunkuje to podjęcie prac nad standaryzacją i etatyzacją Oddziałów i Rejonów Dystrybucji. Dowiedzieliśmy się, że w lipcu zostanie przedstawiona rekomendacja dla komitetu sterującego odnośnie  przeszłości Enea Logistyki.

Wcześniejsze spotkania w EO

3.Enea Centrum (EC). Negocjacje doprowadziły do kompromisu czyli zawarcia porozumienia płacowego, które przewiduje: podwyżkę płac zasadniczych od lipca 2023 dla wszystkich zatrudnionych na dzień 31 marca 2023 r. i pozostających w zatrudnieniu w dniu zawarcia porozumienia. Uzgodniono wysokość nagrody na Dzień Energetyka oraz wysokość jednorazowej nagrody dla zatrudnionych na dzień 31 marca 2023 r. i pozostających w zatrudnieniu w dniu zawarcia porozumienia. Wypłata nagrody na Dzień Energetyka i premii nastąpi do 10 sierpnia 2023r.

Wzorem innych Spółek podpisano również uzgodnienie dotyczące skierowań do sanatorium w Inowrocławiu-  90 miejsc.

Wcześniejsze spotkania w EC

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 3427 razy.