Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Z inicjatywy Zarządu Enea Centrum (EC) doszło do spotkania stron dialogu społecznego w tej Spółce.

Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie). Głównym tematem zebrania były zmiany w Regulaminie Pracy, które między innymi wymusza nowelizacja Kodeksu Pracy:

1.Rozkład czasu pracy przy pracy zdalnej. Pracodawca zaproponował zmianę polegającą na skróceniu  ustalania harmonogramu pracy  z 2 tygodni do tygodnia. Zwróciliśmy uwagę na fakt iż po pierwsze  taka zmiana wymagałaby zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, a ponadto chcielibyśmy usłyszeć uzasadnienie do tych zmian. W naszej oceni nie ma potrzeby skracania tego terminu.

2.Zasady oraz dofinansowanie do okularów  i szkieł okularowych dla pracowników pracujących przy monitorach. Uproszczono procedurę -wystarczy wizyta u okulisty-bez pośrednictwa lekarza medycyny pracy. Urealniono kwoty dofinansowań: 282 zł na zakup okularów (raz na dwa lata), 193 zł na wymianę szkieł (raz na rok). Kwoty te są takie same jak w Enea S.A. i Enea Operator.

3.Informowanie pracowników o sprawach kadrowych. Zgodnie z Nowym Kodeksem pracy pracodawca będzie informował pracowników o zmianach kadrowych,  miedzy innymi o rekrutacjach wewnętrznych. Stosowne informacje będą umieszczane w intranecie.

4.Badanie trzeźwości oraz obecności innych środków odurzających. Strona pracodawcy nie będzie prowadzić badań prewencyjnych. W uzasadnionych przypadkach będą wzywane organy upoważnione do takich kontroli.

5.Praca zdalna -ustalenie ryczałtu. Po krótkiej dyskusji na temat osób, które mają pierwszeństwo z korzystania z takiej formy pracy, uzgodniono wysokość ryczałty- 1,17 zł. za dzień pracy zdalnej. Jak podkreślono, każdy pracownik, który pracuje zdalnie, może wrócić do pracy stacjonarnej-miejsca pracy czekają.

6. Założenia do Regulaminu pracy zdalnej. Przedstawiono założenia, które będą podstawą do opracowania Regulaminu. Po powstaniu tego dokumentu strona społeczna otrzyma jego projekt, celem wyrażenia swojej opinii w tym temacie.

7. Zmniejszenie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisku specjalisty. Przedstawiono propozycję strony związkowej zmian w taryfikatorze dotyczącą wykształcenia na stanowisku specjalisty (wyższe bądź średnie). Średnie wykształcenie dotyczyłoby osób legitymującym się stażem pracy nie mniejszym niż 5 lat.  Strona pracodawcy rozważy tą propozycję.

8. Sprawy różne wolne wnioski. Tematy zgłoszone przez stronę związkową:

-Sytuacja w BOK-ach i obsłudze klienta. Nawarstwienie się wielu problemów, które powodują powstawanie zaległości i generują dodatkową pracę. Zarząd podął działania, które do końca maja powinny załatwić zaległe tematy (zwiększenie liczby etatów, praca w nadgodzinach, odchodzenie od współpracy z APT na rzecz umów o pracę). Nie wszystkie tematy zależne są od Enea Centrum-brak odczytów liczników z Enea Operatora uniemożliwia bieżące wystawianie faktur, i generuje dodatkowe problemy i reklamacje. Enea Centrum obsługuje 2,7 mln klientów i jest to duże wyzwanie dla Spółki. Zamrażanie cen energii, dodatkowe oświadczenia z tym związane, zmieniające się prawo  nie ułatwia prowadzenia właściwej obsługi klienta.  

-Szkolenia E-learning. Pracownicy (również strona związkowa) zalewana jest szkoleniami nie związanymi ze swoimi obowiązkami służbowymi oraz obowiązkowym szkoleniem BHP. Kolejne edycje szkoleń np : Zapobieganie korupcji, Compilance GK Enea, Przyjmowanie upominków,  oprócz zabierania czasu pracy nie podnoszą wiedzy w tych tematach, mamy nieodparte wrażenia, że ich celem tylko podpisanie się, i potwierdzenie, że takie szkolenie się odbyło. Z wieloma zagadnieniami podnoszonymi w szkoleniach mimo, że się z nimi nie zgadzamy musimy zaznaczać właściwe odpowiedzi-inaczej nie zaliczymy szkolenia (z komputerem nie można dyskutować). Należy zastanowić nad celowością takich „szkoleń”.  W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Enea Centrum jest wykonawcą usługi zleconej przez ENEA S.A. …

-Zaległe urlopy. Pytanie jakie wytyczne przyjęto w EC. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że urlopy wypoczynkowe należy wykorzystywać w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystany urlop przeniesiony na następny rok nie powinien przekraczać 10 dni.

-Wezwania Sądowe. Szeregowi pracownicy coraz częściej są wzywani do Sądów w sprawach służbowych. Czy EC zapewnia pomoc prawną w Sądach? Każdy pracownik, który dostanie wezwanie do Sadu może zwrócić się do Spółki o poradę prawną, która EC zapewnia.

 

 


 

Wcześniejsze spotkania w Enea Centrum

 


Wiadomość tą wyświetlono 1918 razy.