Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj
21.06.2023 Negocjacje płacowe w Enea S.A.
Dodano: 21 Czerwiec 2023r. 14:55

Zgodnie z porozumieniem płacowym z 20 grudnia 2022 r. strony dialogu społecznego kontynuowały negocjacje , których celem było uzgodnienie polityki płacowej w Spółce na drugie półrocze 2023 r.

Negocjacje tym razem odbyły się w siedzibie Enea S.A. w Warszawie.

Kilkugodzinne negocjacje doprowadziły do kompromisu czyli zawarcia porozumienia płacowego, które przewiduje podwyżkę płac zasadniczych od lipca 2023 dla wszystkich zatrudnionych na dzień 1 stycznia 2023 r. i pozostających w zatrudnieniu w dniu zawarcia porozumienia. W uzasadnionych przypadkach na wniosek bezpośredniego przełożonego przy braku sprzeciwu Organizacji Związkowych można nie przyznać podwyżki płacy zasadniczej.

Uzgodniono także wysokość nagrody na Dzień Energetyka oraz wysokość jednorazowej nagrody dla zatrudnionych na dzień 1 stycznia 2023 r. i pozostających w zatrudnieniu w dniu zawarcia porozumienia. Wypłata nagrody nastąpi do 10 sierpnia 2023r.

W tym roku Enea S.A. obchodzi 20 rocznicę powstania, z tej okazji pracownicy Enea S.A.  też otrzymają specjalną premię jubileuszową.

Strony zadeklarowały, że spotkają się w czwartym kwartale (w drugiej połowie września) do uzgodnienia ostatecznego porozumienia na 2023r.

Szczegóły do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność

Porozumienie płacowe z 20.12.2023

Inne spotkania w Enea SA

 


Wiadomość tą wyświetlono 4818 razy.