Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Wszystko wskazuje na to, że elektryczne samochody – czy raczej ich bezużyteczne resztki – będziemy znajdować, jak inne elektroodpady: ze zwykłymi komunalnymi śmieciami albo w lasach bądź przydrożnych rowach. Tak rysuje się czarny scenariusz recyklingu tego segmentu odpadów.

Chociaż liczba aut o napędzie elektrycznym systematycznie się zwiększa, a plany są dalekosiężne, w Polsce ciągle jest ich zbyt mało, aby powodować – przynajmniej na razie – problemy ze składowaniem ich wraków lub prowadzeniem recyklingu. Poza tym, wciąż są one na tyle nowe rocznikowo, że – pomijając ewentualne szkody całkowite – nikt nie myśli o rozebraniu ich na części.
Jak informuje Wydział komunikacji Medialnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, już teraz wiadomo, że „Skala potrzeb związanych z recyklingiem pojazdów elektrycznych zależeć będzie od wzrostu liczby tych pojazdów. Na chwilę obecną nie otrzymujemy żadnych sygnałów o jakichkolwiek problemach.”
Wynika to również z prostej zależności formalno-prawnej. Samochody elektryczne i hybrydowe podlegają zapisom ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – analogicznie jak pojazdy spalinowe. Ich recykling odbywa się w tych samych punktach demontażu.
W przypadku nadwozia oraz elementów wyposażenia wnętrz, auta na prąd zbudowane są w taki sam sposób jak spalinowe i elementy te nie wymagają innego procesu recyklingu, przetwarzania, odzyskiwania. Ale… Problemy niewątpliwie się pojawią i będą coraz większe.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) raportuje, że „Od 2006 r. baterie i zużyte baterie są regulowane na poziomie UE na mocy dyrektywy ws. baterii (dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 06.09.2006 r. ws. baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/57/EWG).
Komisja zaproponowała przegląd tej dyrektywy w grudniu 2020 r. ze względu na nowe warunki społeczno-gospodarcze, rozwój technologiczny, rynki i zastosowania baterii.
9 grudnia 2022 r. zostało osiągnięte tymczasowe porozumienie między PE a Radą ws. nowych przepisów dotyczących baterii. 
Jak informuje PSPA, procedowane rozporządzenie ma służyć promowaniu GOZ i wprowadzeniu regulacji dotyczących recyklingu akumulatorów.
Zgodnie z dokumentem, poziom zbiórki akumulatorów z lekkich środków transportu ma wynieść 51 proc. do kńca 2028 r., a następnie 61 proc. do końca 2031 r. Natomiast poziom odzysku litu z akumulatorów będzie ustalany według aktów delegowanych w zależności od postępów rynkowych i technologicznych oraz dostępności tego surowca. Zakłada się jednak 50-proc. odzysk do 2027 r. i 80 proc. do 2031 r.

W 2017 r. KE uruchomiła Europejski Sojusz na rzecz Baterii (European Battery Alliance – EBA), aby zbudować innowacyjny, zrównoważony i globalnie konkurencyjny łańcuch wartości baterii w Europie oraz zapewnić dostawy baterii niezbędnych do dekarbonizacji sektorów transportu i energii.
Zgodnie z szacunkami, światowe zapotrzebowanie na baterie do 2030 r. ma wzrosnąć 14-krotnie, z tego dla UE 17 proc.

Źródło-CIRE.PL

Gaszenie elektryków

Zachwianie dostaw matali krytycznych

Samochody elektryczne -toksyczne odpady


Wiadomość tą wyświetlono 589 razy.