Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj
17.03.2023 Preliminarz WDS -zasady.
Dodano: 17 Marzec 2023r. 12:04

Biuro Świadczeń Socjalnych informuje, że od 15 marca 2023 r. obowiązuje Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej Enea na 2023 rok.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na awarię systemu SAP HR od 15 marca br. nie ma możliwości składania oświadczeń o dochodach oraz wniosków socjalnych. Prosimy o nieskładanie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej do czasu uruchomienia funkcjonalności systemu, o której powiadomimy Państwa odrębnym komunikatem.

Najważniejsze informacje o Preliminarzu na 2023 rok:

W roku 2023 obowiązują następujące progi dochodowe:

Dochód brutto na jednego członka rodziny w 2022 roku (zł)

do 35.000

powyżej 35.000 do 45.000

powyżej 45.000 do 55.000

powyżej 55.000 do 70.000

powyżej 70.000

  • osoby, które korzystały w roku kalendarzowym, za który składać będą oświadczenie o dochodach z ulgi podatkowej pt. „Zerowy PIT dla młodych”, „Ulga dla pracujących seniorów”, „Ulga dla rodzin 4+” zobowiązane są przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego z informacją dotyczącą również uzyskanych przychodów zwolnionych z opodatkowania (dotyczy osób, których dochody na jednego członka rodziny w 2022 roku wyniosły poniżej 70.000 zł);
  • wprowadzono wyższe kwoty dofinansowania do indywidulanej działalności sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej;
  • wysokość dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży została zwiększona. Wypłata przyznanego dofinansowania możliwa będzie jedynie wnioskodawcy na podstawie faktury lub rachunku potwierdzającego dokonanie zapłaty za wypoczynek. Wycofana zostaje możliwość wypłaty dofinansowania organizatorowi wypoczynku;
  • do 31.03.2023 r. osoby zainteresowane mogą składać wnioski w formie papierowej o zabezpieczenie środków finansowych na wycieczki/wyjazdy grupowe;
  • do 14.04.2023 r. zbierane będą wnioski w formie papierowej o zabezpieczenie środków finansowych na imprezy zbiorowe.  Wszystkie chętne osoby, które zapiszą się na jednodniową imprezę sportową, rekreacyjną lub kulturalną zostaną opodatkowane;
  • wnioski o udzielenie pożyczki na remont mieszkania można składać do 14.05.2023 r.;
  • w związku z wejściem w życie Preliminarza na 2023 rok pracownicy posiadający karty MultiSport zostaną przypisani do 5 grupy dochodowej aby zachować ciągłość karty przed złożeniem nowego oświadczenia o dochodach za rok 2022 (w przypadku konieczności dołączenia legitymacji pełnoletniego dziecka oświadczenie zostanie ustawione w statusie „do uzupełnienia”). Pracownik w dowolnym momencie może skorygować oświadczenie i załączyć stosowne zaświadczenie o osiągniętych dochodach pozyskane z urzędu skarbowego. Z uwagi na awarię systemu wnioski dotyczące programu MultiSport w dniu 15.03.2023 r. mogą być składane tylko w wersji papierowej;

Więcej szczegółow dotyczących dofinansowań poszczególnych działnosci w ramach WDS dostępnych jest w Siedzibach NSZZ Solidarność ,Administratorów WDS i w Intranecie.

Więcej o WDS


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1779 razy.