Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

Przypominamy o możliwości otrzymania świadczenia okolicznościowego dla pracowników spółek uczestniczących we Wspólnej Działalności Socjalnej wszystkich obszarów w Grupie Enea, tj. Enea S.A., Enea Operator, Enea Centrum, Enea Pomiary, Enea Logistyka, Enea Serwis, Enea Trading, Enea Oświetlenie.

O świadczenie okolicznościowe może ubiegać się każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę w w/w Spółkach, który złoży wniosek do 14 marca 2023 r.

Żeby otrzymać świadczenie trzeba złożyć Oświadczenie w sprawie wysokości dochodu na jednego członka rodziny za 2021 rok, jeśli dotychczas nie zostało złożone lub straciło ważność. Pracownicy, którzy wykazali na Oświadczeniu o dochodach pełnoletnie dzieci proszeni są o sprawdzenie czy ich Oświadczenie jest aktualne (dołączone są aktualne legitymacje szkolne/studenckie);

Wniosek o przyznanie świadczenia okolicznościowego.W jaki sposób należy złożyć wniosek?

a-pracownicy mający dostęp do Portalu Pracownika SAP-HR składają wniosek wyłącznie w formie elektronicznej w intranecie.

b-pracownicy bez dostępu do Portalu Pracownika SAP-HR składają wniosek w formie papierowej w Biurze Świadczeń Socjalnych w swoich obszarach socjalnych przypisanych według miejsca pracy. Rekomendujemy przesłanie wypełnionych wniosków (jako załącznik pdf lub jpg) na adresy e-mail pracownika Biura w odpowiednim obszarze socjalnym. W obszarze gorzowskim jest to: anna.piekarz@enea.pl

Dochód brutto na jednego członka rodziny w 2021 roku [zł]

Kwota świadczenia okolicznościowego (brutto) [zł]

do 35.000

700

powyżej 35.000 do 45.000

650

powyżej 45.000 do 55.000

600

powyżej 55.000 do 70.000

550

powyżej 70.000

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypłata świadczenia okolicznościowego zrealizowana zostanie w 27 marca 2023 r.

Więcej o WDS 2023

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1661 razy.