Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

Strona związkowa spotkała się z Administratorem WDS GK Enea by kontynuować rozpoczęte  w październiku 2022 prace nad preliminarzem 2023-2024r. Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym (stacjonarnie i w formie wideokonferencji). Podczas spotkania omówiono pozostałe kwestie związane z zapisami preliminarza , a będące kwestiami spornymi na poprzednim spotkaniu. Strony doszły do porozumienia , pozostała tylko kwestia do wyjaśnienia przez prawników  dokumentów wymaganych przy pożyczkach na budowę domu do 70m kw.

Następnie omówiono Plan Przychodów i Wydatków w nowym preliminarzu. Strona związkowa z pozycji „Świadczenie okolicznościowa” w Planie Wydatków  zaproponowała przesunięcie wszystkich środków finansowych z podziałem ich na zwiększenie puli środków  w pozycjach „Wypoczynek dzieci i młodzieży” oraz zwiększenie puli środków w pozycji „ Rekreacja indywidualna/multisport” . Administrator przychylił się do tej propozycji i prześle stronie związkowej stosowne wyliczenia.

 

  Poprzednie spotkanie ws. WDS


Wiadomość tą wyświetlono 2422 razy.