Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 27 Wrzesień 2023r.
Drukuj
14.02.2023 Robocze spotkanie w Operatorze
Dodano: 14 Luty 2023r. 17:30

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operatorze. Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym (zdalnie i stacjonarnie). Rozpoczynając spotkanie Prezes Michał Cebula przedstawił nowego Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska Adama Tokarskiego.

Następnie strona pracodawcy krótko omówiła „Procedurę wydawania i korzystania z kart płatniczych przeznaczonych na cele zakupu posiłków profilaktycznych w Enea Operator”. Procedura zwana też regulaminem po poprawkach zgłoszonych przez Dyrektorów Komórek Organizacyjnych została przesłana stronie związkowej. Wywiązała się długa czasami nerwowa dyskusja, która w większości dotyczyła obszerności w/w dokumentu ( 10 stron plus załączniki). Ostatecznie strona społeczna przyjęła regulamin. Ewentualne uwagi można zgłaszać stronie pracodawców lub związkowej. Analiza funkcjonowania kart magnetycznych zostanie przeprowadzona w październiku 2023 r.

Podczas spotkania przedstawiciele NSZZ Solidarność podnieśli jeszcze inne tematy:

1. Uznaniowa podwyżka płac zasadniczych od marca 2023 r. Zbliża się termin podziału kwoty uznaniowej. Żeby dobrze przeprowadzić ten proces należy określić jakie kompetencje w tym zakresie mają Dyrektorzy Oddziałów i Rejonów Dystrybucji. Ustalono, że szczegółowy podział może być uzgadniany przez Dyrektorów przy wspóludziale Organizacji Związkowych na danym terenie. Kwoty na przeszeregowania dla OD i RD zostaną naliczone dla wszystkich zatrudnionych w marcu 2023 r.(proporcjonalnie do etatu)

2. Liczba etatów w Oddziałach Dystrybucji w 2023 r. Czy Dyrektorzy dostali limity zatrudnieniowe na 2023 r.?. Na ten moment nie ma takich limitów. Limity będą wynikać z planowanej na drugą połowę roku standaryzację i etatyzację OD i RD. Wcześniej mają zapaść decyzję dotyczące integracji obszaru dystrybucji.

3. Godziny nadliczbowe (limity i zasady). Czy Dyrektorzy OD mają określone limity nadgodzin na ten rok? Dyrektorzy mają prowadzić oszczędną politykę w tym zakresie. Aktualnie analizowane jest wykonanie nadgodzin za 2022 r. przez poszczególne OD. Wywiązała się dyskusja na temat zapłaty za tak zwane „nadgodziny planowane”. Strony zgodziły się, że nie ma nadgodzin planowanych. Zgodnie z Kodeksem Pracy i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy praca w godzinach nadliczbowych wynika z awaryjnych sytuacji oraz szczególnych potrzeb pracodawcy.

Wcześniejsze spotkania  w Operatorze

 


Wiadomość tą wyświetlono 3110 razy.