Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj
11.01.2023 Robocze spotkanie w Operatorze.
Dodano: 11 Styczeń 2023r. 18:15

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operatorze. Głównym celem zebrania było uzgodnienie tabeli płac zasadniczych na 2023 r. Strona pracodawcy przedstawiła nową tabelę płac zasadniczych podniesioną o 15 %. Zaproponowała też wykreślenie z tabeli dwóch ostatnich kategorii zaszeregowania. W kategoriach tych nie ma żadnego Pracownika. Po krótkiej dyskusji przyjęto Tabelę z 12 kategoriami. Przyjęcie Tabeli z 10 kategoriami wymaga zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) a to w przypadku NSZZ Solidarność wymaga przyjęcia uchwały Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność. Strona pracodawcy prześle związkom zawodowym projekt Protokołu Dodatkowego do ZUZP, i czeka na gotowość podpisania dokumentów.

W tematach płacowych uzgodniono też aneks do porozumienia płacowego w grudnia 2022 r. Aneks dotyczy Pracowników zatrudnionych na niepełnych etatach.

Inne tematy poruszone podczas spotkania przez związki zawodowe :

1. Integracja Obszaru Dystrybucji w Grupie Kapitałowej Enea. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że „lada dzień zapadną decyzje rozstrzygające”.

2.Standaryzacja i etatyzacja Rejonów i Oddziałów Dystrybucji. Zarząd Operatora planuje przeprowadzenie tego procesu do listopada 2023 r. Przed rozpoczęciem prac nad tym tematem konieczne są wcześniejsze rozstrzygnięcia związane z Integracją Obszaru Dystrybucji.

3.Jubileusze pracy w energetyce. Pracownikom, którzy kilkadziesiąt lat przepracowali w energetyce wypłaca się dodatek za jubileusz. Często zdarza się, że  pracownikowi oprócz przelewu na konto nikt nawet z Kierownictwa nie podziękuje za długoletnią pracę. Naszym zdaniem wymaga to odpowiedniego uhonorowania. Strona pracodawcy zajmie się tym tematem, oczekuje na sugestie ze strony związkowej.

4. Programy informatyczne dotyczące delegacji.  Zmiany dotyczące rozliczania delegacji zamiast polepszać funkcjonalność tych systemów, pogarszają ją. Uwagi mamy zgłaszać do Enea Centrum. To służby tej Spółki są autorami wszelkich zmian.

Szczegóły do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

Wcześniejsze spotkania w Operatorze

Szersza relacja wkrótce…

 


Wiadomość tą wyświetlono 3091 razy.