Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj
26.01.2023 Wybory w Rejonie Dystrybucji Dębno.
Dodano: 26 Styczeń 2023r. 17:58

Zakończyliśmy wybory w Komisjach Wydziałowych (KW) Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Ostatnią  KW, która przeprowadziła wybory była ta w Rejonie Dystrybucji Dębno. 

Członkowie KW  spotkali się na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym w świetlicy Rejonu Dystrybucji Dębno by dokonać wyborów na kadencję 2023-2028. Po załatwieniu spraw proceduralnych i przyjęciu uchwał porządkowych Członkowie KW wysłuchali sprawozdania z działalności w kadencji 2018-2023 złożonego przez Przewodniczącą KW Agnieszkę Wiarus-Sabeł. Sprawozdanie było na tyle wyczerpujące, że zostało przyjęte bez żadnej dyskusji.

Po sprawozdaniu przystąpiono do głównego celu zabrania-wyborów na nową kadencję.

W tajnych wyborach dokonano wyboru:

1. Przewodniczącej KW-Agnieszka Wiarus-Sabeł.

2. Prezydium KW -Rafał Frieske, Agnieszka Dolacińska.

3. Delegatów na Zjazd  Delegatów Organizacji Podzakładowej  NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.-Rafał Frieske, Milena Skrobisz, Bogdan Podbereski.

W trakcie liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Komisji Podzakładowej  K. Gonerski przedstawił najważniejsze tematy, którymi aktualnie zajmuje się związek: -negocjacje płacowe w 2023 r.-transformacja energetyczna (powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego), -rozwój związku -PPE współpraca z Allianz, Wspólna Działalność Socjalna w Grupie Kapitałowej Enea.-korzyści wynikające z przynależności do NSZZ Solidarność.

Po wyborach  w sprawach różnych poruszono temat sortów mundurowych- czasokresów ich użytkowania.

Procedura wyborcza w KW została zakończona. Teraz nowo wybrani Delegaci spotkają się 16-17 lutego 2023 w Barlinku i dokonają wyboru Władz Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski.

Wybory kadencja 2018-2023

   

 


Wiadomość tą wyświetlono 1171 razy.