Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

W świetlicy RD Dębno spotkali się członkowie NSZZ Solidarność by dokonać wyboru władz Komisji Wydziałowej (KW) na kadencję 2018-2022 r. Zebrani po przyjęciu programu zebrania wyborczego ,wysłuchali obszernego sprawozdania z działalności w kadencji 2014-2018 złożonego przez ustępującą przewodniczącą KW kol. Emilię Rupenthal . Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniem i przyjęciu uchwał porządkowych, przystąpiono do wyborów władz komisji. W tajnych wyborach Przewodniczącą KW NSZZ Solidarność RD Dębno została wybrana Agnieszka Wiarus-Sabeł . (FOT. poniżej )                                                         

                                       

Następnie przystąpiono do wyboru pozostałych członków Prezydium KW. Skład Prezydium uzupełniła kol. Agnieszka Dolacińska  i uzupełnił kol. Rafał Frieske . (FOT. poniżej – od  lewej Agnieszka Dolacińska , Rafał Frieske i Agnieszka Wiarus-Sabeł ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         

Członkowie KW wybrali również swoich Przedstawicieli na Zjazd  Delegatów Organizacji  Podzakładowej  NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Delegatami  zostali wybrani: Agnieszka Wiarus-Sabeł, Agnieszka Dolacińska , Rafał Frieske.  Podczas zebrania wyborczego poruszano też tematy związane z aktualnymi problemami w GK Enea.

 

Wszystkim  wybranym gratulujemy i życzymy owocnej działalności w nowej kadencji. 


Wiadomość tą wyświetlono 2418 razy.